Skip to main content
Hem » Din hud » Unika läkemedel för sårvård på god väg mot marknaden
Sponsrad

Det medicinska behovet är stort för läkemedel som såväl motverkar ärrbildning, som stimulerar läkning av kroniska sår. Ett mindre svenskt bioteknikföretag sticker ut. Promore Pharma utvecklar läkemedelskandidater som kan bli de första i sitt slag på marknaden.

Varje år genomförs mer än 300 miljoner kirurgiska ingrepp i världen. En påtaglig andel av dessa resulterar i långvariga, inte sällan missprydande ärr. På denna jättelika marknad finns tusentals produkter, men inga är läkemedelsklassade. Det vill bioteknikföretaget Promore Pharma ändra på. 

Utrymmet för ett läkemedel som hämmar och reducerar ärr är stort. Det menar vd Jonas Ekblom som berättar att en klinisk prövning pågår för bolagets läkemedelskandidat ensereptide. Nu sker en mikroskopisk analys av vävnadsprover och därefter väntar sammanställning av data.

Resultat vid årsskiftet

På friska frivilliga skapade man under den kliniska prövningen sex konstgjorda sår, varav tre behandlades med den aktiva substansen och tre med placebo. Syftet är att ta reda på om produkten har en ärrhämmande effekt. 

– Vi undersöker biopsier från såret för att få signaler om ensereptide är en effektiv produkt med minskad ärrbildning, jämfört med placebo. Men det är först efter årsskiftet som vi får ett slutresultat. Då vet vi vilka mätvariabler vi ska rikta fokus mot i nästa fas, säger Jonas Ekblom.

Jonas Ekblom

VD, Promore Pharma

Foto: Privat

Produkten är, enligt Jonas Ekblom, säker med få allvarliga biverkningar, då den innehåller ett kroppseget ämne som man applicerar lokalt på det ihopsydda operationssåret.

Möjlig läkning av kroniska sår

Bolagets andra produkt, ropocamptide, kan vara svaret på de allvarliga och smärtsamma besvär som människor med kroniska svårläkta sår upplever. Inget förskrivningsläkemedel som stimulerar läkning av de mest svårläkta venösa bensåren finns idag. Det är något som Promore Pharma vill ändra på om utvecklingen av ropocamptide fortskrider enligt plan.

– Just nu undersöker vi hur vi kan göra produkten mer användarvänlig med en enkelkomponentsprodukt istället för att blanda två sprutor. När vi lyckas med den utvecklingen kan en fas III-prövning starta, vilket är den sista etappen innan man kan ansöka om marknadsgodkännande.

Next article