Hem » Din hud » Sjukvårdens kompetens att känna igen hudsjukdomar på mörk hud behöver stärkas
Din hud

Sjukvårdens kompetens att känna igen hudsjukdomar på mörk hud behöver stärkas

Multi-ethnic beauty. Different ethnicity women - Caucasian, African, Asian and Indian.
Multi-ethnic beauty. Different ethnicity women - Caucasian, African, Asian and Indian.
Foto: Shutterstock

Många vanliga hudsjukdomar, däribland atopiskt eksem, tar sig ofta andra kliniska uttryck i mörk hud jämfört med i ljus hud. Läkarutbildningen tar sällan upp hur hudförändringar ter sig i mörk hud. Det är ur jämlikhetsperspektiv angeläget med en förändring eftersom uppskattningsvis 2 miljoner svenskar är utlandsfödda, varav 1 miljon ifrån Asien, Sydamerika eller Afrika och därmed oftare har en melaninrik hud. 

Många hud-och infektionssjukdomar karakteriseras av rodnad och röda utslag i huden, men hos mörkhyade framträder inte det röda på samma sätt. Det beror på att rodnande döljs av bakgrundsmelaninet. Det kan leda till att patienter med melaninrik hud får vänta längre på att få rätt diagnos och därmed adekvat behandling.

Patienter med melaninrik hud är underrepresenterade i medicinsk forskning, undervisning och litteratur.

Maria Bradley

– En förstärkt kunskap om sjukdomars utseende och variation i frekvens på melaninrik hud är därför viktig. På senare år har frågan uppmärksammats allt mer i media, lyfts av läkarstudenter och av patienter. Nu pågår ett arbete med att revidera läkarutbildningens läroböcker i hudsjukdomar. Det pågår även ett arbete med att ta fram en bildbank med bilder på vanliga hudsjukdomar i melaninrik hud, säger professor Maria Bradley som ansvarar för läkarutbildningen av hudsjukdomar vid Karolinska institutet och leder en forskningsgrupp med fokus på atopiskt eksem.

Maria Bradley, ansvarig för läkarutbildningen av hudsjukdomar vid Karolinska institutet och leder en forskningsgrupp med fokus på atopiskt eksem.

Maria Bradley

Ansvarig för läkarutbildningen av hudsjukdomar vid Karolinska institutet.

Foto: Karolinska Institutet

Läkemedelskandidater för eksem bör testas på olika befolkningar

Ytterligare en viktig faktor för jämlik vård är SwedAD, ett nationellt kvalitetsregister där alla patienter som ordineras systemläkemedel för sitt atopiska eksem ska ingå. Syftet med kvalitetsregistret är att på ett strukturerat sätt följa upp de nya läkemedel som förskrivs till denna patientgrupp.

–Registret är viktigt för att vi ska kunna mäta effekten av och eventuella biverkningar som kan associeras med nya läkemedel mot atopiskt eksem. Registret ger sjukvården en möjlighet att öka sin kunskap om hur olika läkemedel fungerar i praktiken på en bredare patientgrupp än i läkedelstudier.

Vi behöver säkerställa att det är rätt patienter som behandlas, och att de behandlas rätt, det vill säga på ett optimalt sätt.

Maria Bradley

– Därför är det viktigt att alla patienter som får systembehandling mot atopiskt eksem registreras i det nationella kvalitetsregistret, säger Maria Bradley.

Forskningen har på senare år identifierat många nya läkemedelskandidater och nya behandlingar som riktar sig just till patienter med atopiskt eksem. I dagsläget finns många olika behandlingsalternativ att tillgå, däribland biologiska läkemedel som ges som injektioner samt små syntetiska molekyler i tablettform som påverkar immunförsvaret och minskar eksemet. Enligt Maria Bradley kan patienter med atopiskt eksem förvänta sig en mängd nya läkemedel även under de kommande åren. Hon betonar samtidigt vikten av att läkemedelsprövningarna görs på olika populationer för att få fram mer individanpassade behandlingar.

Nästa artikel