Hem » Din hud » Psoriasis behöver inte påverka livskvaliteten
Sponsrad

Psoriasis är en allvarlig kronisk systemsjukdom som kan drabba hela kroppen. Många patienter med psoriasis upplever försämrad livskvalitet, både psykiskt och fysiskt. Med rätt behandling kan symtomen lindras och livskvaliteten komma tillbaka. 

‐ Många patienter med svår psoriasis blir efter rätt behandling ofta nöjda med resultatet. För att nå dit behövs individanpassad vård, utvärdering av patientens upplevelser och en välfungerande behandling, säger Amra Osmancevic, forskare vid Göteborgs universitet och expert inom psoriasis.

Amra Osmancevic

Forskare vid Göteborgs universitet och expert inom psoriasis

DLQI är ett mått för att mäta livskvaliteten

Psoriasis drabbar ofta huden med utslag som kan variera från lindriga symptom till svåra besvär. 

‐ Obehandlad psoriasis kan påverka livet negativt, både fysisk, psykiskt och socialt. Det kan handla om skam för att visa sin kropp på badhus, oro för nära relationer, svårigheter att utföra sitt arbete eller smärta som förhindrar träning, berättar Amra Osmancevic.  

Dermatology Life Quality Index, DLQI, är ett formulär som fylls i av patienten med syfte att mäta hur psoriasis påverkar livskvaliteten. 

‐ Genom DLQI kan vi följa hur mycket besvär gällande arbete, studier, fritid samt sociala relationer och aktiviteter sjukdomen orsakar för patienten. Idag har vården rutin på att följa DLQI innan och efter en ny psoriasisbehandling och det är fantastiskt bra. Vi ser då tydligt vilken effekt behandlingen har, hur patienten mår och om förändringar behöver göras. Har man inte fått en livskvalitet som man är nöjd med så behöver man komplettera eller byta behandling. Patienter med psoriasis ska inte ge upp eller acceptera ett dåligt läge med otillräckligt behandlad sjukdom. Samtidigt är det också viktigt att veta vad patienten kan göra själv i form av att följa läkarens rekommendation, ha en hälsosam livsstil gälande fysisk aktivitet, hälsosam kost, rökstopp och avhållsamhet från alkohol, säger Amra Osmancevic.  

Individuella mål är en viktig del av behandlingen 

Psoriasis kan behandlas med mjukgörande krämer, kortison‐ och D-vitamininnehållande krämer, gel eller skum, tabletter eller injektioner med biologiska läkemedel. 

‐ Psoriasisbehandling ger mycket god effekt. För att psoriasis ska behandlas optimalt är det viktigt att vården anpassas efter varje patients unika situation, behov och behandlingsmål. Det finns tydligt definierade behandlingsmål gällande psoriasisbehandling (exempelvis kopplade till DLQI). Målen skiljer sig mellan olika patienter, för en del kräver exempelvis jobbet att händerna helt läker ut och för andra är något annat viktigt. Genom att definiera målen blir behandlingen bättre eftersom vi vet vad man vill uppnå, förklarar Amra Osmancevic. 

Personer med psoriasis kan behöva testa olika läkemedel för att hitta den som fungerar optimalt.  

‐ Det händer mycket inom forskningen med nya läkemedel och för patienter med psoriasis finns goda möjligheter. Här har vården en viktig roll i att erbjuda patienter att hitta en välfungerande behandlingsform. Om man upplever sig felbehandlad uppmuntrar jag patienten att själv ta initiativ, diskutera sina frågor med behandlande läkare och om det inte hjälper söka sig till andra mottagningar med bättre behandlingsmöjligheter, säger Amra Osmancevic. 

Nästa artikel
Hem » Din hud » Psoriasis behöver inte påverka livskvaliteten
Sponsrad

Huden har flera viktiga uppgifter. Den skyddar till exempel våra kroppar mot bakterier, virus och mot solens skadliga strålning. Huden hjälper oss också att hålla kroppstemperaturen på en lagom nivå, lagrar fett och vätska samt hindrar kroppen från att torka ut. Många individer har dock hudproblem och vissa utvecklar även sjukdomar. Psoriasis exempelvis är en mycket vanlig sjukdom i Sverige och i övriga världen. Den uppträder ofta som områden med röd och fjällande hud, men påverkar hela kroppen, och en effektiv och användarvänlig behandling är därför viktig för patienten.

Det svenska forsknings- och utvecklingsbolaget Lipidor tar fram nya läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, atopisk dermatit (eksem) och bakteriella hudinfektioner genom att omformulera välbeprövade läkemedelssubstanser.

Grunden till Lipidors engagemang i psoriasis och andra hudsjukdomar är sprunget ur den innovation som en ledande grupp av lipidforskare vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet hade som utgångspunkt när de startade bolaget för drygt tio år sedan. Målsättningen var att utveckla en användarvänlig och effektiv ”drug delivery” metod för topikal (på huden) applicering av läkemedel. Grundarna har framgångsrikt tagit fram och patenterat en formuleringsteknologi under namnet AKVANO® som möjliggör att välbeprövade läkemedel kan omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet.

–Det senare är viktigt därför att alla tre faktorerna bidrar till en ökad sannolikhet att patienten följer sin läkares rekommendationer och fullföljer sin behandling. Vi hoppas att bolagets första läkemedelskandidat, som har visat positiva resultat i en fas 3-studie, snart blir godkänt för behandling av psoriasis. Vi hoppas också att det nya potentiella läkemedlet i form av en användarvänlig spray, som är kladdfri och snabbtorkande, kommer att bli ett uppskattat behandlingsalternativ, säger Lipidors vd Ola Holmlund.

Förkortad utvecklingstid och minskad risk

Att utveckla nya läkemedel från grunden tar ofta många år och är dessutom förenat med hög risk. Lipidor använder en egenutvecklad formuleringsteknologi för att vidareutveckla välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, genom omformulering och förbättring med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet, så kallade supergenerika.

Den innovativa formuleringsplattformen innebär att bolaget kontinuerligt kan ha flera läkemedelsprojekt på gång samtidigt och att utvecklingstiden kan förkortas väsentligt. Fokus är på utvecklingen av hudläkemedel i sprayform som har många fördelar för användaren. Utöver att sprayen lättare absorberas av huden minimerar den även risken att överföra bakterier från händerna till kroppen i samband med appliceringen.

Bolagets framgångar så här långt stöttar oss i vår vision om att etablera vår innovativa teknologi, AKVANO®, som en ledande formuleringsplattform vid utveckling av hudläkemedel.

Ola Holmlund.

– Vidare uppmuntrar de många framstegen oss i vårt fortsatta arbete för att förbättra vardagen för miljontals individer med hudsjukdomar, sammanfattar Ola Holmlund.

Nästa artikel