Skip to main content
Hem » Din hud » Hudmelanom — liv kan räddas!
Din hud

Hudmelanom — liv kan räddas!

hudmelanom
hudmelanom
FOTO: Shutterstock/Me dia

Sverige är bland de länder i världen där hudmelanom, den allvarligaste typen av hudcancer, är vanligast. Sjukdomen drabbar 4.600 personer årligen i Sverige och 500 avlider. Det är en av de cancerformer som ökar snabbast vilket sammanhänger med ändrade solvanor. Det är nödvändigt med effektivare prevention för att vända denna allvarliga trend.

Chansen att bli botad beror framför allt på om tumören upptäcks i tid och vid tidig upptäckt botas 95 % genom små operationer. 

Om sjukdomen upptäcks senare är dödligheten hög och behandlingsmöjligheterna begränsade. Nya behandlingar med immunstimulerande läkemedel eller så kallad målsökande behandling gör att en del patienter med spridd melanomsjukdom kan leva och må bra under många år. För en stor del av patienterna finns fortfarande ingen effektiv behandling och sjukdomen leder snabbt till döden. 

För att rädda liv är det är nödvändigt att förbättra:

1. Prevention 

Solljuset är den viktigaste yttre riskfaktorn för melanom och bättre information om solskydd är viktig, liksom riktad prevention till riskgrupper, tex medlemmar av familjer med ärftligt melanom. Information till föräldrar och personal i skolor och förskolor är viktig för att skydda barn och unga från solskador.

2. Tidig diagnostik 

Tidig diagnos och behandling är viktig för att rädda liv. Nya metoder att förbättra tidigdiagnostiken, t ex via så kallad teledermatoskopi bör införas i hela landet.

3. Behandling 

De flesta patienter med spridd melanomsjukdom dör av sjukdomen. Nya behandlingar behöver därför utvecklas för att kunna bota en större andel av dessa svårt sjuka patienter. Det behövs metoder för att kunna förutsäga vilka behandlingar varje enskild patient kommer att ha nytta av. Vi behöver också bättre metoder att förebygga resistens mot behandlingar.

Melanomföreningen har stöd av Cancerfonden och verkar för melanompatienters intressen samt arbetar för en bra vård inom hela landet och för att främja forskning på melanom.

Next article