Skip to main content
Hem » Din hud » Bältros är vanligt och bör behandlas snabbt
Kvinnors Hälsa

Bältros är vanligt och bör behandlas snabbt

Foto:Shutterstock

Bältros är en infektionssjukdom som drabbar personer som tidigare haft vattkoppor. Risken att insjukna i bältros ökar med stigande ålder. För de allra flesta går bältros över av sig själv, men den som är äldre eller har ett nedsatt immunförsvar bör uppsöka sjukvården så snart som möjligt. Numera finns även flera olika typer av vaccin mot bältros. 

En av fyra svenskar drabbas någon gång i livet av bältros och tre av fyra av de som får bältros är individer över femtio år.  

– Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. När en person har haft vattkoppor stannar viruset kvar i kroppen för resten av livet. Viruset kan bli aktivt igen och då orsaka bältros. Det är ännu oklart vilka faktorer som utlöser bältros, säger Tomas Bergström, professor vid Virologiska laboratoriet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Tomas Bergström

Professor, Virologiska laboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Foto: Privat

Smärta och blåsor på ena sidan av kroppen 

Hos individer som någon gång haft vattkoppor ligger vattkoppsviruset vilande kvar i ryggmärgens känselnervceller. Om viruset reaktiveras så vandrar det utmed nervbanorna mot hudytan och orsakar smärta och blåsor, vilket karakteriserar bältros. De vanligaste symptomen på bältros är smärta och utslag i form av blåsor. Typiskt för sjukdomen är att blåsorna i många fall lägger sig som ett band på ena sidan av kroppen. 

Sök sjukvård om du är i riskgrupp 

Många som drabbas av en mildare form av bältros behöver inte uppsöka sjukvården eftersom sjukdomen ofta läker av sig själv inom ett par veckor. Personer som är över 70 och drabbas av bältros bör uppsöka sjukvården. Om bältrosen förblir obehandlad riskerar personer i denna åldersgrupp nämligen att drabbas av bestående smärta som kan hålla i sig i tre månader eller längre. Personer som har nedsatt immunförsvar, behandlas för cancer eller någon form av autoimmun sjukdom rekommenderas också att söka läkarkontakt så snart som möjligt. Det är nämligen viktigt att behandla bältros på ett så tidigt stadium som möjligt.  

Tidig behandling kan förebygga långvarig smärta 

Bältros behandlas vanligtvis med en standardbehandling bestående av antivirala läkemedel. Tomas Bergström betonar vikten av att sätta in behandlingen så tidigt som möjligt eftersom det kan minska risken för långvarig smärta och allvarliga neurologiska följdsjukdomar, exempelvis hjärnhinneinflammation och hjärninflammation.  

Två typer av vaccin 

Det finns i dagsläget två sorters vaccin mot bältros: levande vaccin och proteinbaserat vaccin.  Folkhälsomyndigheten utreder för närvarande om vaccination mot bältros kan ingå i ett särskilt vaccinationsprogram för äldre. Än så länge ingår inte bältrosvaccinet i det statliga vaccinationsprogrammet, vilket innebär att varje individ får bekosta vaccinationen själv.

Next article