Skip to main content
Hem » Din hud » 60 år av hudnära engagemang
Sponsrad

I oktober 1963 genomfördes Psoriasisförbundets allra första riksstämma med ett 40-tal deltagare på plats, och 2023 markerar därmed 60 år av engagemang för att alla – runt 300 000 i Sverige – med psoriasis ska kunna leva ett bättre liv. 

De medlemmar, förtroendevalda och andra som genom åren kämpat och bidragit med tid, kunskap, medlemsavgifter och gåvor är värda all beundran. Hade psoriasisgåtan varit så enkel att det bara handlat om ideellt engagemang och vilja hade vår vision ”Ett bättre liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit” varit ett faktum för länge sedan. Men det återstår fortfarande arbete, och nu är det upp till oss att förvalta arvet och det förtroende Psoriasisförbundet byggt upp, för att försöka åstadkomma lika mycket de kommande 60 åren.

Vi kommer fortsätta stötta psoriasisforskningen, inte minst genom våra fonder som årligen delar ut miljontals välbehövliga kronor till forskningsprojekt som tar oss närmare lösningen på gåtan. Och när vi är inne på jubileum kan vi konstatera att det gått 50 år sedan Psoriasisfonden kunde instiftas genom generösa gåvor från privatpersoner, föreningar och företag.

Hela patienten i fokus

Tack vare duktiga forskare vet vi idag betydligt mer om orsakerna bakom psoriasis än för bara ett par decennier sedan, och sjukdomen betraktas inte längre som något som bara drabbar huden. Nya behandlingar gör att många med stora besvär fått en drägligare tillvaro.

Tina Norgren
Ordförande
Psoriasisförbundet
Foto: Justin Jägare

Vi vet också mycket mer om den samsjuklighet psoriasispatienter riskerar att drabbas av, som hjärt-kärlsjukdomar, psoriasisartrit och flera andra sjukdomar. Även psykisk ohälsa är tyvärr vanligare hos psoriasispatienter. Därför är det viktigt att psoriasisvård bedrivs med hela patienten i fokus. Ingen ska behöva falla mellan stolarna, eller mellan hudmottagning och vårdcentral. Psoriasisförbundet vill bidra till ökad kunskap om psoriasis, psoriasisartrit och samsjuklighet inom primärvården, och har därför bjudit in föreningar för allmänläkare och distriktsläkare med hopp om en gemensam väg framåt.

Vi vet också mycket mer om den samsjuklighet psoriasispatienter riskerar att drabbas av, som hjärt-kärlsjukdomar, psoriasisartrit och flera andra sjukdomar. Även psykisk ohälsa är tyvärr vanligare hos psoriasispatienter. Därför är det viktigt att psoriasisvård bedrivs med hela patienten i fokus. Ingen ska behöva falla mellan stolarna, eller mellan hudmottagning och vårdcentral. Psoriasisförbundet vill bidra till ökad kunskap om psoriasis, psoriasisartrit och samsjuklighet inom primärvården, och har därför bjudit in föreningar för allmänläkare och distriktsläkare med hopp om en gemensam väg framåt.

Därför behövs Psoriasisförbundet

Vi kommer fortsätta påverka makthavare, inte minst med stöd av den forskning som nämns ovan och som får genomslag i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. I tider av nedskärningar är det till exempel viktigt att värna om ljusbehandling och klimatvård, som inte är för alla men som kan vara enda utvägen för vissa.

Vi kommer naturligtvis också fortsätta stötta och utbilda våra medlemmar. För trots all positiv utveckling råder fortfarande stor okunskap om sjukdomen inom vården, och det går inte en dag utan att vi hör att människor inte får den vård eller behandling de har rätt till och behöver enligt expertisen. Därför behövs en medlemsorganisation som Psoriasisförbundet.

Next article