Hem » Diabetes » TIR är ett nytt sätt att mäta hur du mår i din diabetes
Sponsrad

Det viktigaste för en person med typ 1-diabetes är att ha kontroll över blodsockret, att det svänger så lite som möjligt och ligger stabilt inom ett målområde, inte för högt och inte för lågt. Nya mätverktyg för blodsockerkurvor och bättre tekniska lösningar ger nu patienter bättre överblick och möjlighet att minska komplikationer av sjukdomen.

Det finns olika sätt att mäta hur behandlingen går och hur bra man som patient mår i sin sjukdom. Dels genom ett medelblodsocker som visar blodsockernivån för stunden, dels genom långtidsblodsocker, HbA1c, som är ett mått på hur blodsockret legat i genomsnitt under två-tre månader innan provet togs.

Ett nytt sätt att utvärdera hur behandlingen går är genom att se på TIR, tid i målområdet (från engelskans ”Time in Range”). TIR ger information om hur stor andel av gluksovärdena som har legat i olika målområden under en viss tidsperiod, till exempel senaste dygnet eller 14-dagarsperioden.

Målsättningen för en person med typ 1-diabetes är ett blodsocker inom uppsatta målvärden och att få en stabil blodsockerkurva som inte svänger. Genom att tidigt sätta in rätt behandling för att nå målvärden minskar risken för komplikationer såsom hjärt-kärlsjukdomar, sämre njurfunktion, nedsatt syn och sämre känsel i fötter.

– Det har blivit bättre, det ser man både för typ 1- och typ 2-diabetes, att man har lyckats vända på riskscenariot, det lönar sig att ha bättre HbA1c (långtidsblodsocker) över tid, säger Jarl Hellman, endokrinolog och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Nya mätverktyg och tekniska lösningar till stor hjälp

TIR infördes i juni 2020 som en ny parameter i Nationella diabetesregistret. TIR mäter hur stor del av dygnet som blodsockret befinner sig inom ett uppsatt referensintervall.

TIR är kanske det bästa måttet tillsammans med HbA1c för att avgöra hur patienten ligger till. Det börjar komma signaler om att det är sannolikt att ett bra värde i TIR kan minska komplikationerna och vetenskapliga studier är på gång.

Jarl Hellman.

Inom diabetesvården går både den tekniska utvecklingen och utvecklingen av läkemedel snabbt framåt med bättre insuliner, kontinuerlig glukosmätning och bättre pumpar. Det utvecklas också insulinpennor som lagrar insulindoser och tiden för när dosen togs – information som kan laddas ned av både vårdpersonal och patient.

– Utvecklingen av så kallade diabetesappar går också framåt. Apparna kan göra allt från att visa glukoskurvor och insulindoser till att räkna kolhydrater och föreslå storleken på nästa insulindos. Appar som i förväg kan varna för lågt eller högt glukosvärde finns redan tillgängligt, säger Jarl Hellman.

OM TIR

Tid i målområde (TIR, time in range) är ett begrepp som används för att ange hur stor del av dygnet som blodsockret för en individ befinner sig inom en viss målnivå, 4–10 mmol/L för vuxna. TIR mäts hos personer som använder sensorbaserad glukosmätning och som oftast har insulinbehandling för sin diabetes och de bör befinna sig inom TIR minst 70 procent av tiden per dygn.

OM TYP 1 – DIABETES OCH TYP – DIABETES

Gemensamt för typ 1- och typ 2-diabetes är ett förhöjt sockervärde i blodet. Cirka en halv miljon svenskar har diabetes, av dessa har runt 85 procent typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att producera insulin. Sjukdomen utvecklas ofta i barndomen eller tonåren, men kan även drabba vuxna. Vid typ 2-diabetes producerar kroppen inte tillräckligt med insulin eller så är cellerna mindre känsliga för insulin. Typ 2-diabetes är mer ärftlig än typ 1-diabetes.

Nästa artikel