Hem » Barnhälsa » Så motiverar du barnen att röra på sig
Barnhälsa

Så motiverar du barnen att röra på sig

Bildkälla: Wellify

Många barn och unga tillbringar flera timmar i sträck framför datorn utan att pausa… Det kan orsaka negativa effekter på hälsan. Mikroträning är ett bra sätt att bryta stillasittande och få ett friskare liv. 

Undersökningar visar att ett av tio barn har fem timmar eller mer sammanhängande skärmtid. Det är alldeles för lång tid för att kroppen ska må bra.   

– Sitter man still långa perioder blir man trött, man sover sämre och får svårt att koncentrera sig. Hormonerna som får oss att må bra ökar inte och då finns det även risk för depression, säger Johanna Nolsa som är vd och grundare av Wellify – ett företag i hälsobranschen som på flera sätt arbetar för en bättre folkhälsa. 

Johanna Nosa VD och grundare av Wellify. Foto: Wellify

Johanna Nosa

VD och grundare av Wellify

Foto: Wellify

Ha regler och villkor för skärmtid 

Som förälder gäller det att ha regler för hur mycket skärmtid barnen ska ha och hur länge de får sitta vid skärmen innan de måste pausa. För att få med barnen på tåget behöver föräldrarna hjälpa dem att hitta motivationen. 

– Ett sätt att motivera barn i åldern 6–12 år är tala om för dem att det är viktigt att ta pauser eftersom man presterar mycket bättre efteråt. För barn som till exempel spelar dataspel kan det vara motiverande att röra på sig med jämna mellanrum när de vet att motion gör att de spelar bättre, säger Johanna Nolsa som menar att det är rekommenderat att röra på sig var trettionde minut för att minska de negativa effekterna som stillasittande orsakar. 

När det gäller äldre barn och ungdomar får man ta till andra argument. 

– Man får tänka på vad ens barn uppskattar. Vill de ha moppe eller ta körkort så kan man ställa som villkor att de måste träna.  

Föräldrar måste föregå med gott exempel 

Men för att bryta stillasittande hos barn behöver man som förälder föregå med gott exempel, menar Johanna Nolsa. 

Föreslå att ta en promenad tillsammans. Det är viktigt att sätta ner foten och visa att det är viktigt med träning. Barn gör inte som vi säger utan som vi gör. 

Wellify har konstruerat en app med korta enkla mikroövningar som går att göra flera gånger per dag.  Appen kan laddas ner från 12 år och hela familjen kan dela på den. 

-Varje övning tar bara en minut. En motivation kan vara att ge en belöning eller extra skärmtid efter till exempel tre övningar då det går att se i appen att de är genomförda. Appen är inte bara för att bryta stillasittande den är också ett bra redskap för att öka på vardagsmotionen.

Nästa artikel
Hem » Barnhälsa » Så motiverar du barnen att röra på sig
Sponsrad

Tidigt stöd i form av cochleaimplantat är avgörande för hörselnedsattas språkutveckling

För barn som föds med måttlig-grav hörselnedsättning är det avgörande för den framtida språkutvecklingen att så tidigt som möjligt få tillgång till cochleaimplantat. Flera oberoende studier visar att tidig intervention med cochleaimplantat resulterar i bättre uttal och ökad talspråksförståelse.

Cochleaimplantat är vanligt bland barn som är födda döva eller som har drabbats av måttlig-grav hörselnedsättning tidigt i livet. Cochleaimplantat består dels av en yttre ljudprocessor som tar emot och överför ljudsignaler och dels ett inopererat implantat med elektrod som förs in i hörselsnäckan. Elektroden direktstimulerar hörselnerven som i sin tur sänder signalerna vidare till hjärnan där tolkning av ljud sker, vilket bidrar till att barn som tidigare varit döva får tillgång till hörsel via elektronisk väg.

− Cochleaimplantatet förmedlar ljud från barnens omgivning till hjärnan, som i sin tur analyserar och tolkar ljuden i hörsel- och språkcentra, säger Ulrika Löfkvist, logoped och forskningskoordinator på sektionen för hörselnedsättning på Karolinska Institutet samt universitetslektor på Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala Universitet/Region Uppsala.

Med-el Ulrika

Ulrika Löfkvist

Universitetslektor, Institutionen för Folkhälsa & vårdvetenskap, Uppsala Universitet/Region Uppsala.

Foto: Shane Colvin  

Ju tidigare desto bättre

När ett dövt barn är utan hörselhjälpmedel och därmed inte kan ta till sig hörselintryck utvecklas det som kallas för auditiv deprivation, vilket innebär att hjärnan börjar omorganisera sig och fokusera mer på att tolka andra sinnesintryck i stället för auditiva signaler. Ju äldre barnet är när hen får sitt första cochleaimplantat, desto svårare är det för hjärnan att ställa om och omorganisera sig och åter börja tolka hörselintryck. Det beror på att hjärnan är som mest plastisk och omformbar de första åren i livet, och framförallt det första levnadsåret.

Forskning har visat att om man opererar in cochleaimplantat innan barnet är omkring 9 månader så förkortas tiden med auditiv deprivation och hjärnan kan dra nytta av naturlig neoroplasticitet, vilket förbättrar barns möjlighet att utveckla tal och språk mer i synkroni med sin kronologiska ålder.

– Av studier framgår att barn med hörselnedsättning som opererats före nio månaders ålder har en mer adekvat tidig språkutveckling än barn som opererats efter arton månaders ålder, säger Ulrika Löfkvist, som nu forskar om de longitudinella effekterna av operationsålder, bland annat gällande ordkunskap och kognitiva färdigheter hos tonåringar som började använda cochleaimplantat tidigt i livet och i jämförelse med kontrollgrupp som har typisk hörsel.

Nästa artikel