Hem » Barnhälsa » När glädjen läker
Barnhälsa

När glädjen läker

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
Foto: Glenn T Unger/falkenbergsbild.se / falkenbergsbild.se

Vad händer med oss när vi skrattar?

De flesta av oss vet att skratt frigör endorfiner, som skapar en känsla av välbefinnande och fungerar smärtlindrande. Skratt har många positiva egenskaper, och att sprida glädje kostar absolut ingenting. Nästan inte, om du frågar Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barnsjukhus – vars motto är just Glädje Läker. I 20 års tid har Insamlingsstiftelsen, med hjälp av sponsorer och donationer, skapat stunder där barnen får möjlighet att glömma att de är sjuka för en stund.

Projekten som finansieras är komplement till barnens medicinska behandling och innefattar allt från terapihundar, sjukhusclowner, musikstudio, syskonstödjare och mycket annat. Dessa projekt har gemensamt att de skapar något positivt och påverkar barnens välmående mer än man kan tro.

När ett barn exempelvis får klappa på och leka med en terapihund, så ökar hormonet oxytocin, som ger en lugnande effekt. Ångest kan på så vis dämpas och autistiska barn har många gånger upplevts som mer närvarande, lugnare och gladare, efter ett möte med en terapihund. Tillsammans med sjukhusclownerna byggs ett förtroende, man kan berätta svåra saker, eller bara skratta loss ordentligt.

Syskonstödjarna är verksamma för syskon till de sjuka barnen, som kan hamna i skymundan ibland. Genom aktiviteter och miljöombyte ökar motivationen och stimulansen, självkänslan kan stärkas och koncentrationen förbättras.

Allt gott som skrattet för med sig har en läkande inverkan. Så att Glädje Läker stämmer väldigt bra.

Nästa artikel
Hem » Barnhälsa » När glädjen läker
Sponsrad

Tidigt stöd i form av cochleaimplantat är avgörande för hörselnedsattas språkutveckling

För barn som föds med måttlig-grav hörselnedsättning är det avgörande för den framtida språkutvecklingen att så tidigt som möjligt få tillgång till cochleaimplantat. Flera oberoende studier visar att tidig intervention med cochleaimplantat resulterar i bättre uttal och ökad talspråksförståelse.

Cochleaimplantat är vanligt bland barn som är födda döva eller som har drabbats av måttlig-grav hörselnedsättning tidigt i livet. Cochleaimplantat består dels av en yttre ljudprocessor som tar emot och överför ljudsignaler och dels ett inopererat implantat med elektrod som förs in i hörselsnäckan. Elektroden direktstimulerar hörselnerven som i sin tur sänder signalerna vidare till hjärnan där tolkning av ljud sker, vilket bidrar till att barn som tidigare varit döva får tillgång till hörsel via elektronisk väg.

− Cochleaimplantatet förmedlar ljud från barnens omgivning till hjärnan, som i sin tur analyserar och tolkar ljuden i hörsel- och språkcentra, säger Ulrika Löfkvist, logoped och forskningskoordinator på sektionen för hörselnedsättning på Karolinska Institutet samt universitetslektor på Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala Universitet/Region Uppsala.

Med-el Ulrika

Ulrika Löfkvist

Universitetslektor, Institutionen för Folkhälsa & vårdvetenskap, Uppsala Universitet/Region Uppsala.

Foto: Shane Colvin  

Ju tidigare desto bättre

När ett dövt barn är utan hörselhjälpmedel och därmed inte kan ta till sig hörselintryck utvecklas det som kallas för auditiv deprivation, vilket innebär att hjärnan börjar omorganisera sig och fokusera mer på att tolka andra sinnesintryck i stället för auditiva signaler. Ju äldre barnet är när hen får sitt första cochleaimplantat, desto svårare är det för hjärnan att ställa om och omorganisera sig och åter börja tolka hörselintryck. Det beror på att hjärnan är som mest plastisk och omformbar de första åren i livet, och framförallt det första levnadsåret.

Forskning har visat att om man opererar in cochleaimplantat innan barnet är omkring 9 månader så förkortas tiden med auditiv deprivation och hjärnan kan dra nytta av naturlig neoroplasticitet, vilket förbättrar barns möjlighet att utveckla tal och språk mer i synkroni med sin kronologiska ålder.

– Av studier framgår att barn med hörselnedsättning som opererats före nio månaders ålder har en mer adekvat tidig språkutveckling än barn som opererats efter arton månaders ålder, säger Ulrika Löfkvist, som nu forskar om de longitudinella effekterna av operationsålder, bland annat gällande ordkunskap och kognitiva färdigheter hos tonåringar som började använda cochleaimplantat tidigt i livet och i jämförelse med kontrollgrupp som har typisk hörsel.

Nästa artikel