Skip to main content
Hem » Barn och unga » Tillsammans för en frisk generation
Barn och unga

Tillsammans för en frisk generation

Foto: Christian von Essen

Vi står inför ett vägskäl när det gäller våra barns framtida hälsa. Stiftelsen En Frisk Generation tar därför ett krafttag för att grundlägga goda vanor hos barn och familjer i särskilt resurssvaga områden.

Prins Daniel sitter framåtlutad på scenens högtalare. Hundratals ögonpar i Karolinska Institutets futuristiska Aula Medica bevittnar hans smartphone-tummande i luften framför sig. Så tar han till orda.

− Hörni ungar, stick ut och lek nu istället för att sitta inne!

Publiken skrattar igenkännande. Hur ska barnens vanor och beteenden kunna förändras om inte vi föregår med gott exempel? Någonstans på vägen tycks vi kollektivt ha glömt bort att barn gör precis som vi vuxna lär dem.

Social hållbarhet på alla plan

Halvdagsseminariet går under namnet Nyckeln till en frisk generation, och samlar namnkunniga talare som nämnda Prins Daniel, OS-guldmedaljören Carolina Klüft, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, KI-professorn Mai-Lis Hellénius och flera andra.

En Frisk Generation grundades 2011 och syftar till att få barnfamiljer att bli mer aktiva och äta mer hälsosamt för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Särskilt fokus riktas mot områden där de socioekonomiska klyftorna är som mest påtagliga.

Hörni ungar, stick ut och lek nu istället för att sitta inne!

Barnfamiljer blir tillfrågade ifall de vill vara med, vilket innebär ett år av regelbundna aktiviteter. Minst en förälder eller annan vuxen måste alltid delta, och en efter aktiviteterna äter familjerna en hälsosam måltid tillsammans.

Efter ett år har familjen fått prova på en rad olika aktiviteter, och därefter slussas de in i befintliga lokala föreningar. Hittills har 500 familjer genomgått initiativet i kommuner som Haninge, Södertälje, Kungsbacka och Helsingborg.

Samverkan för framtiden

Förutom att agera beskyddare åt En Frisk Generation, är Prins Daniel tillsammans med Kronprinsessan Victoria initiativtagare till GEN-PEP, en icke vinstdrivande organisation vars syfte är att sprida kunskap och engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Vi står vid ett vägskäl

Arbetet sker i samarbete med en rad olika företag och organisationer. 

− Vi står vid ett vägskäl, säger Prins Daniel från scenen. Ska vi acceptera detta eller inte? Men låt oss i så fall fokusera på de goda vanorna, inte de dåliga. Det kan faktiskt vara enkelt. Att gå ut tillsammans med barnen räcker långt.

För en jämlik hälsa

Gabriel Wikström delar Prins Daniels syn på vikten av att minska klyftorna. Hans jobb är komplext – svenskar har rekordhög medellivslängd och rör på sig mest i världen. Samtidigt sitter vi mer stilla än någonsin, hälsoklyftorna ökar och allt fler sjukskriver sig på grund av stress och psykisk ohälsa.

− Det är oacceptabelt, säger han. Från regeringen genomför vi därför åtgärder mot ohälsoklyftorna, med tydliga målsättningar. Det allra viktigaste enligt min mening är satsa på den svenska skolan. Ett långt och friskt liv börjar med skolan.

OS-guld inte för alla

För OS-guldmedaljören Carolina Klüft var idrotten en räddning undan den tuffa skolperioden i 12-årsåldern. På fritiden kunde hon bli sedd och bekräftad, få utlopp för sin energi.

Sju av åtta 13-åringar rör sig för lite i dag

Carolina Klüft är operativt engagerad i GEN-PEP. Hon återkommer ofta till begreppet rörelseglädje − att hitta mening, gemenskap och välmående genom kravlös fysisk aktivitet. Men ofta kommer allvaret i vägen.

− Sju av åtta 13-åringar rör sig för lite i dag, säger hon. Tävling är kul, men det är inte för alla. Idrottsrörelsen måste sänka trösklarna.

Hon menar att tidiga elitsatsningar rentav kan vara skadliga. Hon vill se en modell där alla kan vara med och utvecklas i sin egen takt.

− Det är en grundläggande rättighet att inte behöva selekteras på det sättet när man är så ung.

Klüfts klyftiga ord får därmed avsluta en eftermiddag som trots nedslående statistik ändå landar i en stor dos framtidshopp.

Next article