Hem » Barn och unga » Hur påverkas barns hälsa av pandemin?
Barnhälsa

Hur påverkas barns hälsa av pandemin?

barn på parkbänk
barn på parkbänk
Foto: Unsplash

Det här året är inget annat år likt och en viktig fråga att ställa sig är hur samhället och vi alla påverkas. Ett barn berättade tidigt i pandemin för oss på Bris att ”Pappa brukar slå mamma, men nu när vi är hemma hela tiden, då slår pappa hela tiden”. I en situation där vi lever allt mer isolerat och våra kontaktytor i samhället blir färre är det tydligt i barns vittnesmål till Bris att utsattheten ökar.

Magnus Järeskog

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare, BRIS

Foto: Fredrik Hjerling

Hur barns hälsa har påverkats av pandemin är ännu för tidigt att helt överblicka. Det är sannolikt att många effekter kommer märkas först på längre sikt, men också det faktum att vi ännu inte sett slutet av pandemin. Vi vet dock reda nu att många barn, trots ökade påfrestningar hanterar situationen relativt väl.

Vi ser samtidigt, i barns samtal till Bris stödlinje under pandemin, att många barn som redan innan krisen mådde dåligt eller befann sig i en utsatt situation nu mår allt sämre och får en förvärrad livssituation.

Under året har samtalen till Bris ökat kraftigt och ökningarna syns särskilt tydligt i samtal kring familjekonflikter, våld och olika former av psykisk ohälsa.

En Sifo-undersökning som Bris gjorde i maj visade också att 15 procent av de tillfrågade barnen då var oroliga på grund av corona. När aktiviteter ställs in får barn automatiskt färre sociala mötesplatser, färre trygga vuxna och mindre möjlighet till att komma hemifrån och tänka på annat en stund.

Denna ökade isolering gör också att insynen i familjer minskar och istället ökar faran för att barn ska fara illa och utsättas för våld bakom stängda dörrar.

Med andra ord försvinner många skyddsfaktorer runt barnet.

Det råder ingen tvekan om att pandemin får konsekvenser för barns hälsa, både den psykiska och fysiska. Det finns tydliga behov av stärkta insatser för att skydda barn som befinner sig i utsatta situationer och ge stöd till barn som mår dåligt.

Under året har många, såväl privatpersoner som näringsliv, bidragit till Bris vilket gjort att vi kunnat utöka våra öppettider och växla upp stödverksamheten. Vi är i en situation när många barn mår dåligt och befinner sig i utsatthet. Behoven är stora, fler barn behöver hjälp, och under nästa år kommer vi därför att utöka Bris verksamhet ännu mer genom att öppna upp dygnet runt.

Varje dag, varje timma och varje minut ska Bris finnas till för barn med ett lyssnande öra, en utsträckt hand och ett professionellt stöd som hjälper till förändring. Hur många barn vi kan möta är helt beroende av det stöd Bris får.

Genom att bidra gör du skillnad i barns liv, här och nu, och på längre sikt.

Nästa artikel