Skip to main content
Hem » Barn och unga » Har du koll på vad ditt barn gör på nätet?
Barn och unga

Har du koll på vad ditt barn gör på nätet?

Foto: Tobias Ohls
avatar

Anna Augustsson

Hållbarhetsstrateg på Telia

avatar

Helen Iwerfors-Häggblom

Kommunikationschef på Canon

avatar

Helena Mayer

Utbildare och nätexpert på Friends

avatar

PA Prabert

Vice Vd på MySafety

98 procent av de svenska barnen har ett liv på nätet. Internet bidrar med många bra upplevelser men det finns också saker att se upp med. Har du som vårdnadshavare koll på vad ditt barn gör i sitt virala liv?

Internet är en informationskälla som öppnar dörrar till många olika digitala världar. De flesta barn idag har någon form av elektronisk enhet som ger dem tillgång till internet. Att spendera tid på nätet är också en naturlig del av många barn och ungas liv. Nätet har blivit en del av vardagen och livet i den digitala världen kan ibland vara svår att skilja från den fysiska värld vi trots allt lever i.

I en nyligen gjord undersökning av Kantar SIFO om bildhantering på nätet, på uppdrag av Canon, uppgav endast en tredjedel av föräldrarna att de hade koll på vad deras barn postar i sociala medier. Undersökningen visade också att knappt hälften av föräldrarna hade pratat med barnen om hur de bör tänka när de postar bilder i sociala medier. 

Behov av ett tryggare internet

En stor del av de tillfrågade föräldrarna förutsatte dock att skolan tog tag i frågor rörande användning av internet. Men vem är ytterst ansvarig för vad barnen gör när de är online? Vem ska informera dem om vad som är okej och vad som faktiskt inte är det? Helena Mayer på Friends ställer frågorna som kräver relevanta svar. För hur ser barn och ungas liv på nätet ut idag? Egentligen.

– Det är primärt föräldrarnas ansvar, det är dem som ska guida barnen och också sätta upp tydliga gränser för användandet, säger PA Prabert på mySafety Försäkringar som bland annat arbetar med försäkringar mot kränkningar på nätet samt bra förebilder på nätet.

”Den grupp som är mest utsatt är unga killar”

Syftet med arbetet är att främja en tryggare och snällare digital värld för barn och unga. Han får medhåll av Anna Augustson på Telia som också arbetar aktivt för att skapa ett tryggare internet.

– Enligt våra undersökningar ser unga främst de obegränsade möjligheterna som internet medför. De fokuserar inte så mycket på risker som vuxna gör. Samtidigt visade undersökningen att barn också har strategier för att hantera risker och är mognare i sitt internetanvändande än vi vuxna tror

Unga killar är mest utsatta

Den grupp som är mest utsatt för att drabbas av problem på nätet är unga killar som är på en högre avancerad nivå i sitt användande av nätet. Föräldrars inflytande har i större utsträckning än vad många tror stor betydelse över barn och ungas användning av sociala medier. Just därför är det viktigt att finnas som stöd och guida barnen genom internetanvändandet.

– Föräldrar behöver öppnar upp för dialog och pratar med sina barn om användande av internet. Enklast är att fråga barnen hur man tillsammans ska hantera dessa frågor. Vi har till exempel i samarbete med Bris tagit fram åtta enkla tips i form av en guide som vi kallar Vägen till schystare bildhantering online som är mycket användbar, förklarar Helen Iwefors-Häggblom på Canon. 

Viktigt att föregå med gott exempel

Jargongen kan vara hård på sociala medier och påhopp förekommer frekvent i kommentarsfälten.

– Här har vuxenvärlden ett stort ansvar genom att föregå med gott exempel, säger PA Prabert och påpekar att det främst är unga män som använder ett oacceptabelt språkbruk på nätet, vilket i grunden handlar om värderingar.

– Unga likväl som vuxna måste tänka sig för innan de postar kommentarer, för att skapa en bättre miljö med trevligare språkbruk. Unga gör inte som de blir tillsagda utan tar efter de vuxna därför är det viktigt att vi vuxna också föregår med gott exempel för att skapa en bättre miljö med trevligare ton, fortsätter Helen Iwefors-Häggblom.

– Rensa kommentarsfält från elaka kommentarer för att uppmuntra en god ton, uppmanar Anna Augustson.

Diskussion rundabordet
Du ska aldrig komma undan med elakheter, trots att du gömmer dig i ”hemliga” vråer på nätet. Det är viktigt att känna till hur barn och unga rör sig på nätet för att skydda dem. Foto: Tobias Ohls

Stå upp för varandra

”Det handlar inte om att kontrollera, utan om att skydda och ta ansvar.”

För visst är det lättare att häva ur sig elakheter i skydd bakom en skärm även om man inte är anonym? Men det betyder inte att man ska komma undan med elakheter menar PA Prabert som understryker vikten av att markera när någon uttrycker någon form av nätkränkning. Att stå upp för den som blivit kränkt genom att skriva något positivt är ytterligare ett sätt att motverka och stå emot nätkränkningar.

Vuxna behöver ta ansvar

Tjejer är den grupp som upplever sig som mest otrygga på nätet likväl som i skolan generellt, det är oftast inte dem som står för den största delen av virala kränkningar. Så hur ska man leda barn och unga på rätt väg? Hur ska man förebygga mobbning och trakasserier på nätet? Vad kan man göra för att lyckas med sitt digitala föräldraskap?

– Visa intresse för barnens digitala liv. Faktum är att barn efterfrågar vuxnas stöd och engagemang. Säkerställ appar, läs på, ta hjälp av allt material som finns tillgängligt. Se till att du som vuxen träder fram och tar ditt ansvar, tipsar Anna Augustson.

Guida och vägled

– För att kunna ha en god kommunikation krävs att man som vuxen är insatt. För en dialog och tala om att vanlig vett och etikett även gäller viralt. Föregå med gott exempel och uppmuntra till att anmäla nätkränkningar, det är en viktig markering, säger Helen Iwefors-Häggblom.

– Det handlar inte om att kontrollera, utan om att skydda och ta ansvar. Fråga om vad som hänt på nätet under dagen likväl som du frågar om hur skolan varit, föreslår PA Prabert.

– Och kom ihåg att det alltid går att backa ut från obehagliga sidor, att man kan blockera och stänga ner. Barn är medvetna till stor del men ser inte alltid hela bilden och eventuella konsekvenser av det som sker på nätet. Därför behöver vuxna finnas nära tillhands för att guida och vägleda, avslutar Anna Augustson.

Next article