Hem » Barn och unga » Frågor: Misa Ung
Barnhälsa

Frågor: Misa Ung

Äpple böcker pennor
I samarbete med: Misa Ung
Foto: Unsplash
Äpple böcker pennor
I samarbete med: Misa Ung
Foto: Unsplash

Ida Thorell, Affärsområdeschef på Misa Ung, hur ser du på det utanförskap många unga befinner sig i?

Det är oacceptabelt att det är så många unga vuxna som inte har en plats i samhället! Antalet unga arbetslösa eller som är hemmasittare är alarmerande högt, och kommer att öka ytterligare till följd av Covid. Varje dag möter vi unga som har svårt att klara skola, fritid eller arbetsliv, ofta kopplat till en funktionsnedsättning, missbruk, eller en kriminell livsstil.

Samhället måste göra fler tidiga och riktade insatser inom skola och socialtjänst för målgruppen. Idag är det alldeles för krångligt att finna och få det stöd man behöver som ung och trots att barnkonventionen numera är lag så går arbetet med barns rättigheter alltför sakta framåt.

Hur arbetar ni på Misa Ung?

Misa Ung arbetar med individuellt stöd för att snabbt hitta en meningsfull och självstärkande väg framåt. Det kan handla om att göra en studieplanering, lära sig mer om arbetsmarknaden, få arbetslivserfarenhet genom praktik, stöd att delta i en kurs eller fritidsaktivitet, i myndighetskontakter och annat.

Vårt team har lång erfarenhet av hur olika diagnoser/svårigheter inom ex NPF, intellektuell funktionsnedsättning, psykosocial problematik kan påverka arbetsförmåga och delaktighet. Vår utgångspunkt är att främja människors möjligheter att med rätt stöd finna en plats i samhälle och arbetsliv oavsett bakgrund eller svårighet. Personalen talar 19 språk, bla teckenspråk. Vi har dessutom ett stort nätverk med arbetsgivare inom alla branscher med god erfarenhet av att handleda ungdomar med stödbehov.

Hur kommer man till Misa Ung?

Våra enheter arbetar med flera olika typer av insatser på uppdrag av socialtjänst, arbetsförmedling, skolor och HVB. Socialtjänsten har tillsammans med oss insatser inom daglig verksamhet (LSS) och inom sysselsättning (SoL). Kontakta oss för att få veta vilken typ av insats och vilken enhet som kan vara aktuell just för dig. 


Ida Thorell, affärsområdeschef Misa Ung
Mail: 
[email protected] eller [email protected]
Telefon: 08- 515 161 80


Nästa artikel