Hem » Autoimmuna sjukdomar » Överrösta din AS
Autoimmuna sjukdomar

Överrösta din AS

Foto: Shutterstock

Har du under en längre tid haft en molande värk i nedre delen av ryggen och sätet utan att du vet varför? Då är det viktigt att du kontaktar läkare för utredning. Ladda ned Samtalsguiden så att du på bästa sätt kan förbereda dig inför ditt läkarbesök och ta ett första steg mot ett liv utan begränsningar.

Ankyloserande spondylit (AS) är en kronisk inflammationssjukdom där mer än hälften av de drabbade är män. De första sjukdomssymptomen kommer vanligtvis i ung ålder, oftast innan man fyllt 40.

Det tar många gånger lång tid att få diagnos. Då sjukdomen kommer smygandes med diffusa symtom är det vanligt att man negligerar dessa och bortförklarar dem med ”vanlig” ryggont eller att man har överansträngt sig.

Din sjukdom kan ta mycket ifrån dig, men inte din röst. Så använd den. Tala med din läkare om dina behandlingsmål och funderingar.

Vad har du för behandlingsmål?

Tiden hos läkaren är ofta begränsad. Tänk igenom vad du vill ha sagt och vad du vill få ut av ditt besök redan innan.

Genom att vara påläst och ställa frågor kan du få reda på vilka behandlingsalternativ som är bäst för just din livssituation. Då ökar du chansen att uppnå dina mål och leva ett liv fritt från symtom.

Var tydlig med vilka förväntningar du har på din behandling. Prata med din läkare om du undrar över något eller inte är nöjd med din nuvarande behandling.

Samtalsguide till en värdefull dialog med din läkare

I Samtalsguiden, som du kan ladda ned eller skriva ut, kan du förbereda dig inför ditt läkarbesök genom att skriva ned dina ”må-bra” mål, frågor kring dina symtom, behandling och hur du vill att ditt liv ska se ut. Allt för att vara så förberedd som möjligt.

Tidig diagnos är viktig

AS går i dagsläget inte att bota, men det finns goda möjligheter att leva ett fullgott liv med hjälp av de behandlingar som finns. Smärtan och stelheten kan både hindras och förhindras med hjälp av läkemedel och fysisk träning, framförallt i ett tidigt skede. Därför är det viktigt att du söker hjälp så att du får diagnosen så tidigt som möjligt.

Att identifiera symtomen och vara tydlig med hur man vill leva sitt liv kan många gånger underlätta att få rätt hjälp och behandling. Det finns olika behandlingsalternativ och administreringssätt. Prata med din läkare om de behandlingsmöjligheter som finns och vad som kan passa bäst för din levnadssituation. Lyft dina funderingar och våga fråga efter en behandling som passar just dina mål.

Nästa artikel