Skip to main content
Hem » Autoimmuna sjukdomar » Inflammatorisk tarmsjukdom – när kroppen anfaller sig själv
Autoimmuna sjukdomar

Inflammatorisk tarmsjukdom – när kroppen anfaller sig själv

Foto: Shutterstock

Autoimmunitet är orsaken bakom de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit. Kroppens eget immunförsvar överreagerar på stimulans i omgivningen och drar igång en inflammatorisk reaktion mot tarmens celler. Kroppen blir helt enkelt sin egen fiende och konsekvenserna av inflammationen kan bli förödande för människan bakom tarmen.

Trenden för de autoimmuna tarmsjukdomarna är tydlig. Antalet fall ökar generellt i västvärlden och allt fler yngre personer drabbas. Orsakerna bakom autoimmunitet är komplex och långt ifrån klarlagd, men forskningen indikerar att det inom området inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) handlar om en kombination av genetik, miljö och tarmflora.

– Kosten är naturligtvis en betydelsefull miljöfaktor bakom IBD, men även det allmänna välbefinnandet och vilka stressnivåer du lever med kan vara av betydelse för den som drabbas av autoimmuna sjukdomar i tarmarna, säger Jonas Eriksson, ordförande i patientföreningen Mag- och tarmförbundet.

Jonas Eriksson

Förbundsordförande Mag- & Tarmförbundet

Foto: Peter Eneroth 

IBD, som främst innefattar Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit, karaktäriseras av en kronisk inflammation i tarmens slemhinna. Sjukdomarna går vanligtvis i skov som varvas med längre perioder av nedsatt eller ingen sjukdomsaktivitet. Till vanligt förekommande symtom hör bland annat lös avföring, viktnedgång, buksmärtor och allmänpåverkan. För andra autoimmuna diagnoser följer istället nedsatt rörlighet eller hudproblem.

– Tyvärr är det inte ovanligt med samsjuklighet, alltså att en person till exempel har både ulcerös kolit och reumatiska besvär, säger Jonas Eriksson. Då ställs det extra höga krav på vården att integrera behandlingen till sammanhållen helhet. Av våra medlemsundersökningar kan vi se att vården inte riktigt klarar av detta ännu, men utvecklingen går i alla fall åt rätt håll.

Intensiv forskning pågår

Mag- och tarmförbundet driver tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening forskningsfonden ”Mag-tarmfonden” som årligen delar ut anslag till forskning på området.

– Det bedrivs mycket forskning på detta område just nu. Många nya läkemedel är på gång och bland dessa finns några som fokuserar på kopplingen mellan tarmens bakterieflora och immunförsvarets funktion. Det är en mycket intressant inriktning. Men för att hitta de faktorer som initierar alla autoimmuna sjukdomar behövs det ännu mer resurser till grundforskning, säger Jonas Eriksson.

Mag- och tarmförbundet är en ideell organisation som driver medlemmarnas intressefrågor gentemot regioner och politiker och även verkar för att öka allmänhetens kunskap om den här typen av sjukdomar.

Att bryta de tabun som råder kring de funktionsnedsättningar som följer av IBD är också en prioriterad fråga som vi delar med andra patientförbund med autoimmun koppling och inriktning.

Next article