Skip to main content
Hem » Autoimmuna sjukdomar » Har vi någonsin varit lika intresserade av immunförsvaret som vi är nu?
Autoimmuna sjukdomar

Har vi någonsin varit lika intresserade av immunförsvaret som vi är nu?

Bildkälla: Shutterstock

Sedan ett drygt år tillbaka nås vi dagligen av information om hur det nya Coronaviruset angriper kroppen och hur vårt immunförsvar slår tillbaka, ibland med förödande konsekvenser. Bilder som förklarar hur T-celler fungerar och listor över vilka signalmolekyler som aktiveras vid infektioner, som nog tidigare fått anses vara specialistkunskap, trycks nu i dagstidningar och diskuteras vid digitala kafferaster.

Men för de hundratusentals människor som lever med autoimmuna sjukdomar bara här i Sverige så är immunförsvaret en del av deras liv och deras vardag. Så ser det ut för oss med psoriasis och psoriasisartrit och så ser det ut för andra som lider av de över 80 diagnoser som räknas som autoimmuna. Sjukdomarna kan te sig väldigt olika sinsemellan, men det de har gemensamt är att immunförsvaret på något vis är inkopplat och, enkelt uttryckt, misstar kroppens egna celler för inkräktare. Kroppen för krig mot sig själv.

Tina Norgren Förbundsordförande Psoriasisförbundet

Tina Norgren

Förbundsordförande, Psoriasisförbundet.

Foto: Justin Jägare 

Exakt varför autoimmuna sjukdomar uppstår vet vi inte ännu, trots att forskningen gjort stora framsteg. Psoriasisförbundet och andra förbund stödjer forskningen på olika sätt, bland annat genom bidrag till forskare. Det verkar finnas både genetiska, ärftliga, faktorer så väl som miljömässiga och det ses ofta kopplingar mellan vissa infektioner och att en underliggande sjukdom då triggas. Något vi ser till exempel vid psoriasis, där vi vet att streptokockinfektion ofta är en utlösande faktor, särskilt när det är barn som drabbas.

Tack vare forskningen finns det idag läkemedel för flera av dessa diagnoser som mer eller mindre kan ”skruva till” immunförsvaret så att det inte ska sätta i gång de inflammatoriska processerna i kroppen som kan leda till en lång rad olika symptom och besvär.

Uppdaterade behandlingsriktlinjer och verktyg för beslutsfattare i form av nationella och regionala riktlinjer för flera diagnoser tas fram löpande.

Men det finns fortfarande rejäla kunskapsbrister, särskilt inom primärvården, men även hos politiker, hos allmänheten och ibland även hos de som själva lever med diagnoserna.

Därför är initiativ som detta viktiga. Här får du möta flera av de personer som varje dag möts av ett otal utmaningar kopplade till den sjukdom de lever med, men även de som jobbar hårt med att hjälpa dem på olika vis. Vi som är aktiva inom olika patientorganisationer och diagnosföreningar är bland dem och välkomnar alla som söker efter information och gemenskap, samtidigt som vi ständigt arbetar med att förbättra villkoren för de personer vi representerar och deras närstående.

Fakta Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för personer med psoriasis och psoriasisartrit och består av cirka 14 000 medlemmar. Förbundets mål är att alla med sjukdomarna ska kunna leva ett bra liv. Därför arbetar förbundet för att det ska satsas mer på forskning om psoriasis och psoriasisartrit samt att alla som är drabbade av sjukdomarna ska få så bra vård och behandling som möjligt.  Som medlem får man bland annat sex nummer/år av medlemstidningen Psoriasistidningen, tillgång till Psoriasiskompassen (som guidar dig i vården av psoriasis och psoriasisartrit) samt medlemsunika broschyrer. Alla är välkomna som medlemmar: de som har en psoriasis/psoriasisartritdiagnos, är närstående eller som bara vill stödja vårt arbete.

Next article