Hem » Vård och Omsorg » Vårdutbildning för att förbättra kunskapen inom palliativ vård
Sponsrad

–Det du lär dig kommer du ha nytta av i yrkeslivet, eftersom du får verktygen för att ge en omvårdnad med ökad kvalitet. Kunskapen gör att du känner dig trygg i mötet med anhöriga och i omvårdnaden av människor i livets slutskede, säger Maria Ekenfelt, verksamhetschef på Norlandia Care.

Maria som arbetar på Norlandia Care har varit delaktig i ledningsgruppen som utformar vidareutbildningen inom palliativ vård som ges på distans av TUC Yrkeshögskola.

Deltidsutbildningen riktar sig till undersköterskor som vill få den kompetens som behövs för att ge bästa möjliga vård för patienter som är i livets slutskede.

–Döden är en naturlig del av livet, men det är otroligt viktigt att slutskedet respekteras och anpassas efter patienten och de anhöriga. För en vårdgivare handlar det till exempel om att våga ta svåra samtal, ge symptomlindring, och att förhålla sig till olika etiska dilemman samt vara ett stöd. Vi ser att god kommunikation och en bra relation underlättar arbetet och ökar välbefinnandet hos patient och närstående, menar Maria.

Maria Ekenfelt

Verksamhetschef, Norlandia Care AB

Foto: Magnus Högfeldt

Trygghet i yrkesrollen

Maria poängterar att ju mer kunskap en undersköterska har desto tryggare kan hen känna sig i omsorgen och mötet med sorgen och oron från de anhöriga.

Undersköterskan som har rätt kompetens känner också ett lugn och blir bättre på att tidigare se vad som behövs och kan direkt sätta in rätt åtgärder.

Maria Ekenfelt

– Pandemin drabbade äldreomsorgen hårt. Maria säger att personalen inom hennes verksamhet kände en stor maktlöshet. Samtidigt blev det tydligt vad de kunde göra bättre. Samarbeten och kunskapsspridning leder till en tryggare vård för patienten och vardag för undersköterskan.

Utbildar inför en ljus framtid

TUC Yrkeshögskola är en värderingsstyrd utbildningsanordnare som tror på allas rätt till utbildning och ett samhälle där alla människor har möjlighet att utvecklas. Hos TUC kan du specialisera dig inom palliativ vård, demensvård eller psykiatri. Utbildningarna ges halvfart på distans, vilket gör det möjligt att till viss del kombinera med arbete. De studerande vittnar om att utbildningen gett dem ökad arbetslust och större motivation. Genom att specialisera sig bidrar de med sin expertkunskap och får fortsätta göra skillnad, med ny kompetens och ny energi!

Nästa artikel