Hem » Vård och Omsorg » Ett sunt inomhusklimat minimerar smittspridning och kan stärka koncentrationsförmågan
Folkhälsan 2020

Ett sunt inomhusklimat minimerar smittspridning och kan stärka koncentrationsförmågan

Allergy to dust. A man sneezes because he is allergic to dust. Dust flies in the air backlit by light. BANNER, LONG FORMAT
I samarbete med: Camfil
Foto: Camfil
Allergy to dust. A man sneezes because he is allergic to dust. Dust flies in the air backlit by light. BANNER, LONG FORMAT
I samarbete med: Camfil
Foto: Camfil

Coronapandemin har gjort det mer angeläget än någonsin tidigare med sunda och välventilerade inomhusmiljöer med god luftkvalitet. Utöver att hålla avstånd, nysa i armvecket och stanna hemma när vi är sjuka kan även ett effektivt och optimerat ventilationssystem bidra till minimerad smittspridning och förbättrad prestationsförmåga.

Vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus vilket gör ren luft till en av de viktigaste prioriteringarna på vår arbetsplats.

Vi är alla medvetna om att luftföroreningar är skadliga för hälsan.

Mattias Utbys

Mattias Utbys

Affärsutvecklingsansvarig, Camfil

Foto: Privat

I en studie publicerad av European Public Health Alliance (EPHA) om SARS-viruset från 2003 har forskare kunnat se ett samband mellan dålig luftkvalitet och höga sjuktal, vilket man nu även har kunnat koppla till Coronaviruset. Enligt EPHA löper människor i förorenade storstäder 84 procent högre risk att drabbas av Coronaviruset.

Luftrenare och rätt filter minimerar smittspridningen

– Många faktorer påverkar inomhusmiljön, exempelvis vilka filter som finns i fastigheten, luftmängd, om det finns tillgång till luftrenare och vilken luftfuktighet det är.

Ett enkelt sätt att förbättra luftkvaliteten är att installera luftrenare vilket kan minska spridningen av bakterier och virus i rummet.

De finns i alla möjliga utföranden och är anpassade för olika miljöer säger Mattias Utbys, affärsutvecklingsansvarig på Camfil.

Mattias rekommenderar fastighetsägare att minst en gång om året genomföra service av ventilationen för att säkerställa att den fungerar optimalt. I servicen utförs bland annat filterbyte, rengöring och funktionskontroll, så att man vet att anläggningen fungerar på korrekt sätt, både med tanke på inomhusluftkvalitet och energiförbrukning.

Läs mer här.

I en studie nyligen publicerad av Akademiska Sjukhuset i Uppsala framgår det att ventilationen har betydelse för att minska smitt-spridningen. Inaktivt coronavirus har hittats i filtren i frånluftsventilationen vilket visar att ventilationen gör sitt jobb och för ut föroreningar från lokalen. Kan man öka antalet luftombyten i lokalen finns det stora vinster att göra mot smittspridning.

–Om man vill påverka kvaliteten på den luft som kommer in genom ventilationssystemet bör man se över vilka filter som är installerade i fastigheten. Vi rekommenderar att man använder minst filterklass ePM1 60 procent.

Se också till att byta filter med rätt intervall. Annars är ett av de enklaste och snabbaste sätten att effektivt minska andelen skadliga partiklar inomhus att investera i en luftrenare med HEPA-filter.

Ett sådant filter fångar effektivt upp bland annat viruspartiklar och andra små partiklar som annars skulle ha cirkulerat runt i inomhusluften, som vi sen andas in säger Mattias Utbys.

Läs mer här.

Nästa artikel