Hem » Skelett och leder » RA-instruktörer utbildar vårdstudenter
RA-instruktörer

RA-instruktörer utbildar vårdstudenter

RA-instruktörer
RA-instruktörer
Foto: Shutterstock

RA-instruktörer är patienter som är utbildade för att lära ut ledundersökningar. De undervisar i sin tur bland annat läkar- och fysioterapistudenter och bidrar med sin egen erfarenhet för att öka förståelsen för hur det är att leva med en reumatisk diagnos.

Som RA-instruktör handlar det mycket om att ta vara på sina egna kunskaper om sin egen sjukdom. Ingen annan än personen själv kan sin egen sjukdom bäst, menar Maria Nylander på Reumatikerförbundet.

– RA-instruktörer lär ut ledundersökningsteknik för att upptäcka reumatoid artrit i så tidigt skede som möjligt. För att kunna ställa tidig diagnos och få en snabb behandling undervisar vi oftast i hand- och handledsundersökning

För att bli RA-instruktör så är det inget krav att du har jobbat inom vården. Det viktigaste är att kunna förmedla hur det är att leva med en reumatisk sjukdom, menar Maria Nylander.

– Att kunna använda instruktörens egen kunskap ökar förståelsen för vårdpersonalen och andra med reumatisk sjukdom.

RA-instruktörer

Maria Nylander

Reumatikerförbundet

Två dagars utbildning

När nya RA-instruktörer ska utbildas så går kontakten oftast via läkare eller annonsering. Utbildningen startar med två dagar där man lär sig allt från anatomi, ledundersökningsteknik till självpresentation. Det avslutas sedan med en examination.

– För många är det som att lära sig ett nytt språk, eftersom mycket handlar om anatomi och ovana begrepp. Det är också intressant då RA tangerar andra reumatiska diagnoser som psoriasisartrit, säger Helen Bäckafall på Reumatikerförbundet.

RA-instruktörer

Helen Bäckafall

Reumatikerförbundet

Använda sjukdomen till något meningsfullt

Agneta Smith Jonasson började som RA-instruktör för över 20 år sedan. Hon ville använda sin sjukdom till något konstruktivt. 

– Som RA-instruktör berättar jag min bakgrundshistoria, hur det är att leva med en kronisk sjukdom och hur man undersöker en hand och en fot.

RA-instruktörer

Agneta Smith Jonasson

Reumatikerförbundet


Träning är en viktig del

Agneta Smith Jonasson vill förmedla till läkar- och fysioterapeutstudenter hur viktig träning är för patienterna. Detta för att minska smärta och bibehålla eller öka muskelstyrkan.

– Jag har alltid förordat träning, eftersom jag utbildades till sjukgymnast 1970 och arbetade som det i 40 år.

Acceptans och mer kunskap

Det kan även vara värdefullt att träffa en psykoterapeut för att tala om och sörja de förmågor man har förlorat på grund av sin kroniska sjukdom.

– Även acceptans – att så här ser mitt liv ut just nu, allt tar längre tid och vad kan man kanske förändra på lång sikt.

Agneta Smith Jonasson säger också att hon gärna vill förmedla sina kunskaper till annan vårdpersonal.

– Vi undervisar också blivande medicinska fotvårdare och ortopedtekniker. Det är viktigt att kunna känna igen svullna och ömma leder och andra tecken på inflammation. Jag hoppas att återigen få utbilda AT-läkare och andra inom sjukvården. Allmänläkare ska kunna känna till de tidiga symptomen.

Nästa artikel