Hem » Kroniska sjukdomar » Pollen – en kostsam fråga för inomhusmiljön
Kroniska sjukdomar

Pollen – en kostsam fråga för inomhusmiljön

God luftkvalitet en bra affär för hela samhället. Redan den 25 januari i år registrerade de sydligaste mätstationerna i Sverige den första mätningen av pollen.

I februari ansågs sedan pollensäsongen för hassel och al igång i Skåne. 

– Pollensäsongen har både förlängts och intensifierats under de senaste åren, globalt sett. Orsaken tros ligga i klimatförändringar och ökade luftföroreningar, säger Alexander Provins, ansvarig för Blueairs europeiska verksamhet.

Samhällskonsekvens

Pollenallergi, eller säsongsbaserad allergisk rinit, drabbar ungefär en femtedel av Sveriges befolkning. Ett varmare klimat framöver riskerar att öka antalet pollenallergiker ytterligare. Konsekvensen blir inte bara de individuella hälsoeffekterna hos de som lider av allergin; det ger också stora samhällsekonomiska konsekvenser genom produktionsbortfall, vårdbesök och läkemedel. Studier från bland annat Göteborgs Universitet och Karolinska Institutet visar att samhällskostnaderna uppgår till omkring 10 miljarder kronor bara idag.

– De flesta av oss har en bild av pollen som något som förekommer utomhus. Går vi inomhus, och stänger dörrar och fönster, är vi säkra, säger Alexander Provins. 

Idag saknas tillräcklig forskning kring luftkvalitet inomhus

Luftburet pollen och föroreningar hittar dock tvärtom sin väg in genom dörr- och fönsterspringor samt ofiltrerad ventilation. Idag saknas tillräcklig forskning kring luftkvalitet inomhus, men att såväl våra hem, skolor och arbetsplatser påverkar oss negativt genom förorenad luft är helt klart. Konsekvensen blir trötthet och koncentrationssvårigheter förutom den kända hösnuvan, och därmed försämrad prestationsförmåga.  

Lönsam investering

Regelbunden städning, klädbyten och att duscha är dagliga rutiner som förbättrar luftkvaliteten. Det allra mest effektiva är dock en väl fungerande inomhusventilation i kombination med luftrenare av bra kvalitet, och här har fastighetsägare en viktig roll.  

Reducerar halten av föroreningar med över 99 procent.

– Ledande produkter inom luftrening reducerar halten av föroreningar med över 99 procent. Genom att reducera halten pollen och föroreningar i luften förbättras förutsättningarna för bättre mående hos allergiker, men det kan också leda till minskade kostnader för hela samhället. Att investera i en bra inomhusmiljö är därför även ekonomiskt lönsamt, säger han.

Nästa artikel