Skip to main content
Hem » Infektionssjukdomar » Rekordhög RS-topp i pandemins spår
Infektionssjukdomar

Rekordhög RS-topp i pandemins spår

Malin Ryd Rinder Överläkare Karolinska Institutet. Foto: Karolinska institutet
Malin Ryd Rinder Överläkare Karolinska Institutet. Foto: Karolinska institutet
Malin Ryd Rinder Överläkare Karolinska Institutet. Foto: Karolinska institutet

RS-viruset är ett virus som skapar oro hos många nyblivna föräldrar. För barn i riskgrupp, till exempel mycket för tidigt födda barn, finns kostsamma förebyggande läkemedel som dock bara ger ett visst skydd. Men forskare har sett att det i väntan på vaccin finns ett annat sätt som tros kunna minska risken att ditt spädbarn drabbas: Att hålla storasyskon hemma från förskolan för att på så sätt undvika smittspridningen.

Barn behöver sin förskola, men det är inte skadligt för ett barn under två år att vara hemma några veckor med sina föräldrar. Det viktigaste är att man tänker på att om man har en liten bebis hemma har man möjlighet att skydda den, säger läkaren Malin Ryd Rinder.

RS-virus är en av de vanligaste orsakerna till att små barn behöver sjukhusvård. Viruset sprids genom kontaktsmitta och droppsmitta, och kan ge nedre luftvägsinfektioner hos små barn. För vuxna och äldre barn är symtomen oftast milda och liknar en förkylning, men för tidigt födda barn och spädbarn, eller äldre barn med underliggande sjukdomar kan bli mycket allvarligt sjuka. Trots detta är 80 procent av gruppen som behöver vård fullt friska fullgångna barn– merparten av dem är barn med äldre syskon.

– Viruset skapar ett trådigt sekret i luftvägarna som små barn med trånga luftvägar och liten muskelkraft har svårt att hosta bort. Det gör att de får svårt att äta, andas och syresätta sig, säger Malin Ryd Rinder, överläkare och verksamhetschef för barnsjukvården på Astrid Lindgrens barnsjukhus, där de upplever en ovanligt hög topp med RS-sjuka barn i år. Många av barnen behöver sondmatas, ibland kan de få högflödessyrgas, men sällsynta fall kan behöva läggas i respirator. De flesta som behöver läggas in på sjukhus är spädbarn under sex månader, men det händer att även äldre barn behöver vård, i synnerhet barn med astma eller neurologiska sjukdomar som gör att de har svårt att hosta upp slem.

Normalt sett är detta ett virus med säsongsvariation. Ett år med en kraftig topp av infektioner brukar följas av en lite lägre topp under kommande år. Det tros påverkas av hur många barn som fötts under året, och hur många som hade viruset året innan och därmed fortfarande har en viss immunitet. Förra året förekom i princip ingen spridning av RS-viruset alls, vilket enligt Malin Ryd Rinder delvis kan bero på skyddsåtgärderna mot covid-19, men också på att olika virus kan konkurrera ut varandra. Till följd av detta är det i år flera årskullar av barn som inte haft RS-viruset, vilket troligen gör att fler än vanligt smittas och sprider viruset. Därför rekommenderar många regioner nu att man håller äldre syskon hemma från förskolan, i hopp om att det ska skydda de minsta barnen. 

Föräldrar är väldigt måna om att skydda sina nyfödda barn, men har man äldre syskon som går på förskola är det svårt att undvika att få hem olika virus.

Malin Ryd Rinder.

– Även om det här är ett virus som vi nästan alltid kan behandla är det dramatiskt för familjen när ett så litet barn behöver intensivvård. Barn som haft RS-virus som små har också en högre risk att utveckla infektionsutlöst astma. Därför tycker jag att föräldrar ska känna till att man har en möjlighet att skydda sitt nyfödda barn genom att hålla äldre syskon hemma under den epidemiska fasen, säger Malin Ryd Rinder.

Flera företag har vaccin eller antivirala läkemedel mot RS-virus under utveckling. Det handlar dels om vaccin som ges till modern under graviditeten, dels om barnvaccin och också om så kallade monoklonala antikroppar. En av utmaningarna med RS-virus är att barnen som drabbas hårt är nyfödda, och att det är svårt att hinna ge ett vaccin som hinner börja verka under det korta tidsspannet, förklarar Malin Ryd Rinder. I de studier som pågår nu har man vaccinerat barn vid 6-12 månaders ålder, vilket innebär att bara barn födda under april- september skulle ha hunnit bygga upp ett skydd inför RS-säsongen. Fördelarna med en långverkande monoklonal antikropp skulle därför vara att det ger ett omedelbart skydd och kan ges direkt vid födseln eller vid ett vanligt besök på BVC. Ett annat alternativ man tittar på är att vaccinera gravida under den senare delen av graviditeten, för att barnet ska få antikroppar via moderkakan. Det ger dock bara ett kortvarigt skydd åt de barn som föds precis i början av RS-säsongen eller strax innan säsongens början. Till dess att dessa läkemedel finns på marknaden är dock fortfarande de bästa sätten att undvika RS-viruset att tvätta händerna, undvika förkylda människor, och att fundera på att hålla äldre syskon hemma från förskolan under den värsta delen av säsongen.

Källa: Hamrin, J. Viral Respiratory Tract Infections in Children [KI Open Archive]. Karolinska Institutet, 2021. Available from https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47746. Figure 21, page 59.

Next article