Hem » Infektionssjukdomar » Svenskt bioteknikbolag utvecklar potentiellt banbrytande behandling mot sepsis
Sponsrad

Sepsis, tidigare känt som blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd som kan uppstå när kroppen får en infektion som immunförsvaret överreagerar på. Sepsis kan leda till allvarliga skador på kroppens organ och närmare 40 000 människor i Sverige drabbas årligen av sepsis, minst 4 000 av dem avlider, vilket är fler än de fyra vanligaste cancertyperna tillsammans.

Globalt avlider årligen ca 11 miljoner människor av sepsis. Hittills har dessa patienter saknat en effektiv specifik läkemedelsbehandling. Sepsis är dessutom ett av de mest kostsamma tillstånden i direkta och indirekta kostnader för samhället. Det svenska bioteknikbolaget Modus Therapeutics läkemedelskandidat Sevuparin utvecklas i syfte att försöka adressera det omfattande medicinska behovet.

– Sepsis är en relativt vanlig dödsorsak, vilket få människor känner till. Som en del av vår utvcklingsprocess försöker vi bidra till att öka medvetenheten om sepsis.

På senare tid har behovet av ett än mer effektivt omhändertagande av sepsispatienter och nya behandlingar uppmärksammats alltmer i sjukvården.

John Öhd, vd på Modus Therapeutics.

Spännande prekliniska data och gynnsam säkerhetsprofil

Sevuparin har utvecklats med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov, däribland sepsis och septisk chock. Modus Therapeutics präglas av ett högt utvecklingstempo och har sedan noteringen på First North sommaren 2021 uppnått flera viktiga milstolpar i bolagets utveckling, däribland myndighetsgodkännandet av den närmaste kliniska studien

Modus Therapeutics är en investering med hög potential, både i avkastning och i möjligheten till att göra skillnad för patienter.

– I en analys värderar Carlsquare den globala läkemedelsmarknaden för sepsis och septisk chock till 27 miljarder dollar. Om vi kan nå tio procent av världsmarknaden passerar vi med god marginal nivån för ett läkemedel med Blockbusterpotential, säger John Öhd.

Sevuparin har i prekliniska studier haft en verifierad behandlingseffekt vid sepsis i både levande möss och odlade mänskliga celler. Tack vare tidigare utveckling i andra sjukdomar är säkerhetsprofilen för sevuparin i människa dessutom välkänd och konstaterat gynnsam upp till Fas II.

– Vi har nu säkrat produktionen av Sevuparin för vårt kommande kliniska program. Under slutet Q4-2021 till början Q1-2022 planerar vi inleda en klinisk LPS-studie, en sorts sepsis-liknande provokation i friska frivilliga och i Q4 2022 planerar vi att inleda en fas II-studie med sepsispatienter. Med stöd av data från dessa studier är vår primära affärsmodell att söka externa intressenter, tex. ett stort läkemedelsbolag, med intresse av att ta över den fortsatta utvecklingen av Sevuparin genom uppköp, licensiering eller strategiskt samarbete, säger John Öhd.

Nästa artikel