Hem » Infektionssjukdomar » Meningokocker tog Christines son
Sponsrad

Christine och familjen befann sig på sommarstället sommaren 2019 när sonen Mathias, snart 18 år, plötsligt drabbas av hög feber och värk i kroppen. Vanliga symptom som påminde om influensa. Mindre än tjugofyra timmar senare var Mathias död –meningokocker hade orsakat både hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis).

–Jag trodde läkarna skämtade när de berättade att Mathias dött av meningokocker. Jag hade ingen kunskap om vad det var, och hade aldrig hört talas om den dödliga sjukdomen, säger Christine Bennborn, initiativtagare till Meningokockfonden. Meningokocker finns naturligt i svalget på människor och två till två och en halv miljoner smittas per år runtom i världen. Det är vanligast med meningokockinfektion hos små barn, tonåringar och unga vuxna. Men bakterien är farlig för alla åldrar. Av dem som drabbas dör cirka 10 procent och upp till tjugo procent av dem som överlever får långvariga eller kroniska besvär. De lever till exempel med hörselnedsättning, muskelsvaghet och neurologiska och motoriska svårigheter. Vissa tvingas till amputation på grund av den försämrade blodförsörjningen som orsakar sepsis.

Smitta och vanliga symptom

Meningokocker smittar vid närkontakt, genom hosta, saliv eller nysningar och är en så kallad droppsmitta. Den sprids ofta bland unga som går på samma förskola, skola eller universitet.  Vid salivutbyte såsom kyssar eller användning av varandras glas ökar risken för smitta.

–Mathias hade sommarlov och han var ute med kompisar, festade och badade, som vilken annan ungdom som helst. Men han klagade på feber, frossa och värk i kroppen. Vi tog honom till vårdcentralen, där man bland annat mätte hans blodtryck, hjärtfrekvens och gjorde en bakterieodling. Proverna visade ingenting och vi skickades hem i tron om att det var influensa, berättar Christine. Meningokocksjukdomens symtom kan misstolkas som influensa. Vanliga symtom är huvudvärk, feber, illamående, kräkningar, styvhet i nacken, utslag på kroppen och känslighet för ljus och ljud. Mindre barn kan bli känsliga för beröring. Symtomen kommer oftast plötsligt och sjukdomen kan utvecklas snabbt. Därför är det viktigt att söka läkarvård och få antibiotika i god tid.

Mer kunskap och förebyggande arbete

–Om vi hade vetat att det finns vaccin att ta så hade vi självklart gett våra barn det. Då hade Mathias död kunnat undvikas, säger Christine. Hon sätter nu sin tro till att fortsätta sprida information och till Världshälsoorganisationen (WHO) som satt den första globala strategin för att besegra bakteriell meningit till 2030.

Nästa artikel