Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Svenskt bolag utvecklar banbrytande behandling mot sepsis
Sponsrad

Varje år avlider uppskattningsvis drygt 11 miljoner människor globalt av sepsis eller septisk chock, tidigare kallat blodförgiftning. Trots det höga dödstalet saknas effektiv specifik behandling för dessa allvarliga tillstånd. Det svenska bioteknikbolaget Modus Therapeutics utvecklar en behandling som skulle kunna ha potential att förbättra prognosen och rädda liv vid sepsis, förutsatt att bolagets forskning är fortsatt framgångsrik. 

Vid sepsis övergår en bakterieinfektion till allvarlig okontrollerad systemisk inflammation. Den riskerar att skada blodkärlen, vilket kan leda till septisk chock med förlust av vitala organfunktioner, och i värsta fall död. 

–Förhållandevis få känner till att sepsis är ett så pass allvarligt problem med ca 40 000 fall i Sverige. Det är fler än de fyra vanligaste cancertyperna tillsammans. Det är dessutom ett av de mest kostsamma tillstånden både avseende direkta vårdrelaterade och indirekta kostnader för samhället. Vi har ett ansvar att uppmärksamma detta, säger John Öhd, vd på Modus Therapeutics, som grundades 2011 med fokus på att utveckla behandlingsalternativ för sjukdomar med stora medicinska behov. 

Unik verkningsmekanism 

Behandlingarna baseras på bolagets patenterade substans sevuparin. Modus Therapeutics har det senaste året nått flera viktiga milstolpar i den kliniska utvecklingen av sevuparin. Läkemedelskandidaten har en unik verkningsmekanism som gör det möjligt att rikta in sig på och neutralisera processer som ligger bakom dessa allvarliga inflammationstillstånd. De första resultaten från den inledande studien i programmet, en fas 1b-studie med LPS-provokation i friska frivilliga, förväntas ha resultat i slutet av Q4 2022/början av Q1 2023.  

John Öhd

VD, Modus Therapeutics

Foto: Modus

–Vår LPS-provokationsstudie försenades något på grund av pandemin, men efter målinriktat arbete har vi kunnat hålla oss till den uppdaterade tidsplanen vilket har stor betydelse eftersom studien är en viktig milstolpe för oss. Vår affärsmodell fokuserar på att hitta en strategisk partner i form av ett läkemedelsbolag med intressen inom akutvård och sepsis och som kan dela arbetet med det kliniska utvecklingsprogram som vi bedömer sträcker sig till 2027/28. Då är ambitionen att vi ska ha en godkänd behandling mot sepsis. säger John Öhd och fortsätter. 

–Det är också roligt att vi inte är ensamma om att se möjligheterna med sevuparin inom andra tillstånd med svår systemisk inflammation. Våra samarbetspartners på Imperial College London har nyligen inkluderat den första patienten i en klinisk studie som utvärderar effekten av sevuparin hos barn med svår malaria, ett tillstånd som på många sätt liknar sepsis. 

Next article