Skip to main content
Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Migränhjälpen gör digital specialistvård tillgänglig för migränpatienter i hela Sverige
Sponsrad

Många människor med migrän i Sverige har inte möjlighet att få behandling av neurolog eller huvudvärksspecialist, trots att de lider av en svår och handikappande huvudvärkssjukdom. Sommaren 2020 startades därför Migränhjälpen, Sveriges första digitala specialistläkarmottagning för migränpatienter från hela landet.

Flera orsaker bidrar till att det finns ett stort antal migränpatienter som inte erbjuds rätt hjälp i dagsläget, bland annat brist på neurologer och att neurologklinikerna i många regioner prioriterar patienter med andra diagnoser.

– Vi startade Migränhjälpen för att en betydligt högre andel av de patienter som lider av svår migrän ska kunna erbjudas kvalificerad specialisthjälp, säger Johan Nyberg, neurolog och medgrundare av Migränhjälpen, som på kort tid behandlat drygt 3000 patienter.

Johan Nyberg, neurolog och medgrundare av Migränhjälpen

Johan Nyberg

Neurolog och medgrundare av Migränhjälpen

Foto: Migränhjälpen: Mikaela Sandström, Silver

Gör migränvården mer jämlik

På senare år har behandlingsalternativen blivit fler för patienter med svår migrän. Via Migränhjälpen, som debiterar vanlig patientavgift på 200 kr, kan patienter framför allt få hjälp med förebyggande läkemedelsbehandling för att reducera anfallsfrekvensen.

Migränhjälpen är både ett sätt att kunna erbjuda rätt vård till de svårast drabbade migränpatienterna och att nyttja de knappa neurologresurserna i Sverige på bästa möjliga sätt. Detta till en betydligt lägre kostnad för samhället jämfört vanliga fysiska neurologbesök.

Vår ambition är samtidigt att vi ska kunna göra migränvården mer jämlik. Hos oss får man tillgång till specialistvård, oavsett var i landet man bor, säger Johan Nyberg.

Next article