Hem » nyheter » Sverige satsar stort inom life science
Forskning

Sverige satsar stort inom life science

Foto: Tim Sobek

De senaste åren har regeringen satsat mycket på life science, ett område där Sverige ligger i framkant. 

– Regeringens ökade satsningar inom life science är viktiga för att långsiktigt föra utvecklingen framåt, säger Jenni Nordborg, life science-samordnare på Regeringskansliet.

Viktigt att stärka den nationella samordningen.

Jenni Nordborgs uppgift är att stärka den nationella samordningen inom life science-området och att föra dialog med industri, akademi och offentlig sektor.

– Vi har utvecklat en nationell strategi, som innebär att vi upprättat strukturer för samverkan, både nationellt och regionalt. En samverkansgrupp, tillsatt av regeringen, har aktivt arbetat med hur de själva kan bidra, men även givit konkreta förslag till regeringen, berättar Jenni Nordborg. Samverkansgruppen har bestått av representanter från hela life science-sektorn. Den nationella life science strategin omfattar totalt 30 punkter inom 8 prioriteringsområden där förändring är särskilt angelägen. Hittills har regeringen genomfört ett 70- tal olika insatser för att möta de 30 olika punkterna i strategin. 

”Sveriges myndigheter ligger i framkant inom life science och det är både en konkurrensfördel och en viktig faktor för att kunna bidra till en hållbar utveckling”

Fler konkreta insatser krävs

– Det är viktigt att bygga vidare på samverkanskulturen och fortsätta göra konkreta insatser som vässar Sverige inom life science, menar Jenni Nordborg. Ett exempel är den innovationshub som startats tillsammans med NorthX Biologics, som skapar en öppen arena för utveckling av nya produkter inom genterapi- området, vaccin och andra biologiska läkemedel. 

Genomic Medicin Sweden är ytterligare ett exempel. Det är en nationell infrastruktur för precisionsmedicin inom genetisk diagnostik och behandling. Målet är att alla Sveriges regioner ska arbeta på ett likvärdigt sätt.

– Det kommer bli avgörande hur vi arbetar med hälsodata, att vi utvecklar de ramverk och regelverk vi har på ett tryggt och säkert sätt, och bättre nyttja datadriven innovation. Att fortsätta utveckla precisionsmedicin med bättre individanpassad sjukvård både på samhällsnivå och för individen kommer vara viktigt när vi ser framåt. Även hållbarhet är en viktigt fråga – både ekonomisk, social och ekologisk. Vi måste visa att Sverige ligger i framkant, men det krävs fler insatser, menar Jenni Nordborg.

Det är viktigt att fortsätta arbeta för att Sverige ska vara en stark life science-nation som står sig i den internationella konkurrensen

– Life science sektorn i Sverige är en av våra basnäringar. Produktionen av läkemedel, medicinteknik och bioteknik står för en stol andel av vår export och är en väldigt värdeskapande industri. Våra internationella samarbeten är betydelsefulla, som exempelvis det avtal som slutits mellan Sverige och Storbritannien, som innebär att länderna är fortsatt starka samarbetspartners inom life science-sektorn, avslutar Jenni Nordborg.

Vad är life science?

Life science innefattar allt som främjar hälsa och livskvalitet hos befolkningen, stärker Sveriges konkurrenskraft och utveckling inom främst läkemedel, diagnostik och medicinteknik, samt bidrar till att säkerställa ekonomiskt välstånd. 

Life science-kontoret på Regeringskansliet är en samordningsfunktion mellan Social-, Utbildnings och Näringsdepartementet.

Nästa artikel