Hem » Skelett och leder » Vi är inte vår sjukdom
Skelett och leder

Vi är inte vår sjukdom

unga reumatiker drömmar
I samarbete med: Unga Reumatiker
Foto: Unsplash
unga reumatiker drömmar
I samarbete med: Unga Reumatiker
Foto: Unsplash

Ingen dröm är för liten eller för stor. Att ha en reumatisk sjukdom ska aldrig vara ett hinder för att leva sitt liv fullt ut. Men för att det ska bli verklighet, behöver vi få rätt förutsättningar och möjligheter.

Cajsa Hellin Hollstrand

Cajsa Hellin Hollstrand

Ordförande, Unga Reumatiker

Foto: Unga Reumatiker

Unga Reumatiker är en organisation för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Vi vill att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!

Idag är det tyvärr alltför vanligt att unga reumatikers kontakt med vården kretsar kring begränsningar.

Frågorna handlar endast om hur ont vi har eller hur trötta vi är – istället för att handla om energi, livsglädje och drömmar.

I en undersökning bland våra medlemmar (Unga Reumatiker-rapporten 2018) svarar nästan hälften att de inte upplever att vården arbetar för att de ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Fyra av tio upplever inte att de har möjlighet att påverka vilken medicinsk behandling de får.

Och av de som går i skolan, uppger 40 procent att de inte får de hjälpmedel de behöver för att kunna delta i undervisningen på lika villkor.

Kunskapen om reumatisk sjukdom hos barn, ungdomar och unga vuxna måste öka och vården, skolan, arbetsgivare och samhället måste ta sitt ansvar för att unga reumatikers rättigheter uppfylls. Och det som är viktigast för oss som personer måste vara det som står i fokus.

Vi är inte vår sjukdom. Vi är våra drömmar! 

Nästa artikel