Hem » Skelett och leder » Hur kan vi förbättra vården av psoriasisartrit?
Skelett och leder

Hur kan vi förbättra vården av psoriasisartrit?

Foto: Psoriasisförbundet

I Sverige tros mellan två till fyra procent av befolkningen ha någon form av psoriasis. Av dem kan en tredjedel även få psoriasisartrit, en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som obehandlad kan orsaka stora besvär. Psoriasisförbundet arbetar ständigt med att öka kunskapen om sjukdomen hos allmänhet, vårdprofession och beslutsfattare.

Barbra Bohannan

Verksamhetssamordnare vård & behandling, forskning Psoriasisförbundet

Foto: Daniel Östlund

Vad är psoriasisartrit?

Psoriasisartrit beror på inflammatoriska processer somkan härledas till rubbningar i kroppens immunsystem. Sjukdomen kan orsaka smärta, stelhet och svullnad i och kring alla kroppens leder. Man måste inte ha mycket hudbesvär av sin psoriasis för att utveckla psoriasisartrit. På Psoriasisförbundets hemsida hittar du en översikt av de vanligaste symtomen vid psoriasisartrit.

Hur vanligt är psoriasisartrit?

Det råder en del osäkerhet i hur utbredd sjukdomen är, förmodligen till stor del beroende på bristande kunskap, även inom vården. Det kan vara svårt att ställa diagnos, det finns ännu inga specifika blodprov att ta och röntgen visar inte alltid några förändringar. Dessutom kan den ge så olika och diffusa symtom att den förväxlas med andra sjukdomar i rörelseapparaten. Därför är det viktigt att de som själva lever med den, deras närstående och vårdprofessionen får mer kunskap och insikt i hur sjukdomen yttrar sig och bäst kan behandlas.

Varför är det så viktigt med en diagnos?

Att få en diagnos är viktigt för att säkerställa rätt behandling i rätt tid både för att höja livskvaliteten och för att undvika ledförstörelse och funktionsnedsättning. Eftersom psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom finns också en koppling till andra sjukdomar och det är tyvärr även vanligt med nedstämdhet och svår trötthet. Men det positiva är att det numera finns både aktuella behandlingsrekommendationer och nationella riktlinjer där psoriasisartrit ingår – viktiga verktyg som kan leda till en bättre och mer jämlik vård i hela landet.

Forskningen ger kunskap och hopp

Både svensk och internationell forskning visar lovande resultat och nya diagnos- och behandlingsmetoder utvecklas ständigt. Psoriasisförbundet stöttar sedan många år tillbaka forskningen om psoriasis och psoriasis-artrit. Vi arbetar även aktivt med att utbilda både allmänhet, vårdpersonal, beslutsfattare och de som lever med diagnoserna samt deras närstående om vikten av effektiv vård och behandling.

På vår hemsida hittar du aktuell och pålitlig information om psoriasisartrit och det går även att beställa hem material helt kostnadsfritt. Tveka inte heller att ringa eller maila till oss om du har frågor!

Nästa artikel