Hem » Vård och Omsorg » Digitalt verktyg möjliggör effektiv sårbehandling
Sponsrad

Patienter med svårläkta sår upplever ofta oro och smärta. Sårbehandling är resurskrävande och kostsamt för hälso- och sjukvården. Genom personlig support via en app ges nu stöd för att lättare utreda, behandla och läka sår snabbare. Ökad kvalitet och effektivare behandlingsstrategier leder dessutom till minskade kostnader.

Sårrelaterade kostnader uppskattas till 2–4 procent av Sveriges hälso- och sjukvårdsbudget (SBU, 2014). Ökad kunskap kring avancerad sårbehandling reducerar antalet omläggningar, vilket frigör resurser, sänker kostnader och värnar miljön genom minskat materialavfall och färre transporter. Det menar Maria Käll, vårdutvecklingschef inom sårbehandling på Onemed. Hon och hennes team står bakom utvecklingen av appen OneWound som syftar till att stötta sjuksköterskor med sårbehandling för att förkorta läkningstid, minska överanvändning av antibiotika och öka livskvaliteten hos patienterna.

– Majoriteten sjuksköterskor vi möter känner osäkerhet kring såromläggning. De lägger om såren för ofta, vilket stör läkningen. Det går åt mer material och tar tid som personalen skulle kunna lägga på andra arbetsuppgifter. Med vår app skapar vi trygghet och rekommenderar rätt behandling för varje individuellt fall. Patienten och läkningsprocessen är vårt fokus, inte bara såret, säger Maria Käll.

Så hjälper appen sårbehandling

I appen skapas patientprofiler som innehåller viktig information och foton på såren. I chattsamtal med sårexperter tas en individanpassad behandlingsplan fram.

– Appen genererar också statistik vilket skapar förutsättningar för att få en uppfattning om områden som kräver förbättring, det ökar välmåendet hos våra patienter, säger Maria Käll.

Snabbare sårläkning och mindre lidande för patienter

Inom hälso- och sjukvården i Uddevalla kommun är OneWound en del av arbetssättet.

– Vi ser en snabbare sårläkning och mindre lidande för våra patienter. Vi får en överblick över alla aktuella sår och kan optimera sårläkningsprocessen. Detta gör att vi både sparar tid och pengar och är mer miljövänliga. Framförallt ökar livskvaliteten för patienterna, säger enhetschef Sara Clarholm.

Nästa artikel