Hem » Framtidens sjukhus » Screeningskuld kan avhjälpas med AI
Sponsrad

Vårdskulden efter pandemin omfattar även en screeningskuld. Det gäller inte minst kvinnor där man befarar oupptäckta tumörer och cellförändringar, både vad gäller bröstcancer och livmoderhalscancer.

Digitalisering och artificiell intelligens, AI, kan snabba upp screeningverksamheten. Hologic, som är en av de världsledande aktörerna inom populations- screening – med ett särskilt fokus på kvinnohälsa – kan med modern teknik ta cancerpreventionen till nästa nivå.

När nu situationen efter covid-19-pandemin börjar återgå till det normala står det klart att vårdskulden måste regleras så snart det bara går. Ett exempel är de cancerfall som upptäckts senare eller inte alls då screening för bröstcancer och livmoderhalscancer satts på undantag.
Ur ett europeiskt perspektiv har Sverige klarat sig relativt väl. Likväl syns en oroande nedgång i antalet rapporterade cancerfall, något som talar för att ett antal kvinnor bär på ännu oupptäckta tumörer och cellförändringar.
Ett sätt att komma ikapp eftersläpningen är att i högre grad tillämpa digital teknik och AI.
– Med AI kan kapaciteten höjas rejält, säger Michael Bronsdijk, General Manager för Hologic i Norden och Benelux.

Michael Bronsdijk

General Manager för Hologic i Norden och Benelux

Foto: Hologic

Minimera skadan

Han är övertygad om att innovation inom diagnostik, i synnerhet AI-styrd avbildningsteknik, kan vara ett viktigt verktyg för att komma ikapp och minimera skadan av försenade och uteblivna cancerdiagnoser. Traditionell screening för bröst- och livmoderhalscancer kräver att högt kvalificerade yrkespersoner ska identifiera små, subtila förändringar genom visuell granskning, en process som kan vara svår och tidsödande. Screening med stöd av AI och computer vision, datorseende, kan ge både snabbare och mer korrekta resultat.

Vid bröstcancerscreening visar en klinisk studie att AI-stödd avläsning av skiktröntgenbilder tar 13 procent kortare tid än vid konventionell digital mammografi, en tidsbesparing som innebär att radiologer hinner med fler fall per dag.

Genom att kombinera digital avbildning med AI vid screening för livmoderhalscancer kan varenda en av de tiotusentals cellerna på ett objektglas analyseras inom loppet av sekunder. De celler som inte uppvisar avvikelser sållas bort och kvar blir det material som är av högst diagnostisk relevans för den cytodiagnostiker eller patolog som ska ställa den slutliga diagnosen. På så vis kan effektiviteten ökas utan att göra avkall på noggrannheten.

AI lindrar konsekvenserna

Hur omfattande eftersläpningen är återstår att fastställa, men Regionala Cancercentrum har visat att antalet rapporterade brösttumörer minskade med 10,7 procent mellan januari och oktober 2020 jämfört med samma period 2019. För cellförändringar i livmoderhals var nedgången 12,9 procent och för fullt utvecklad cancer 4,9 procent. Det finns inget som talar för att cancerfallen faktiskt blivit färre – de har bara inte upptäckts ännu.

– Vi på Hologic är stolta över att ligga i framkant när det gäller diagnostisk innovation inom digital teknik och AI som kan lindra konsekvenserna av screeningskulden, säger Michael Bronsdijk.

Nästa artikel
Hem » Framtidens sjukhus » Screeningskuld kan avhjälpas med AI
Sponsrad

Digitalisering i vården ökar patientsäkerhet och ger högre vårdkvalitet. Administrativa uppgifter förenklas och ger mer tid för patienten. Dokumentation och kommunikation integreras och sparas. Vårdgivaren får en bättre överblick och kontroll över hela vårdflödet.

I direkt anslutning till forskningsparken Medicon Village i Lund ligger Perituskliniken, färdig i september 2020, med spetskompetens inom bland
annat urologi.

– Om man redan vid planeringen väljer ut några huvudleverantörer med fullserviceavtal får man senaste teknologi och framtida uppdateringar säkrade, menar Åsa Dahm, vd på Perituskliniken, med många års erfarenhet av att projektera högteknologiska sjukhus.

Det är ju leverantörerna som kan sina produkter bäst, och vinnlägger sig om att de fungerar optimalt. 

Åsa Dahm VD Perituskliniken

Åsa Dahm

VD, Perituskliniken

Foto: Perituskliniken

Hög digitaliseringsgrad

– Som helhetsleverantör är det enklare att bygga kompletta operationssalar och optimera funktionaliteten i dem när man involveras tidigt i processen, som här redan vid grunddesignen av kliniken, berättar Ulf Johannesson på Karl Storz Endoskope.

Ulf Johannesson

Sälj- & Marknads-ansvarig OR1, Karl Storz Endoskope

Foto: Privat

Perituskliniken är högdigitaliserad. Personalen jobbar i team där var och en kan öppna sitt journalsystem i alla datorer på kliniken. Vissa medarbetare är specialister och har sin fasta arbetsplats medan andra cirkulerar på alla avdelningar. Det ger hög flexibilitet och optimalt resursutnyttjande, man verkar där man bäst behövs för ögonblicket. 

– Med allt under samma tak får vi korta beslutsvägar. Patienten kan få träffa alla specialister samma dag vid första besöket och får ofta tid för operation redan veckan därefter, säger Åsa Dahm.

Förr var operationssalen en isolerad enhet. I dag är det nödvändigt att under en operation kunna kommunicera med andra. Ett digitalt system som OR1 från Karl Storz samlar all teknologi och ger synergieffekter mellan teknik, personal och patient. Det erbjuder kommunikation, högsta bildkvalitet och dokumentation.

Full kontroll i operationssalen

– Kirurgen har kontinuerlig tillgång till patientjournal, bilder, röntgen och annan viktig information. Alla sköterskor styr själva sin utrustning i systemet. Flödet förbättrar effektiviteten genom hela behandlingen och ger kortare operationstider, vilket är viktigt när flera operationer ska utföras, anser Ulf Johannesson. 

Digitalisering erbjuder säkra operationer och hög patientsäkerhet. Personalen kan jobba lugnt och helt koncentrera sig på uppgiften. Onödiga störmoment i form av personal som går in och ut elimineras. Arbetet blir ergonomiskt rätt, all utrustning finns samlad inom bekvämt räckhåll.

– Det är viktigt att logistiken fungerar optimalt i operationssalen och att man jobbar i samma anda. Alla kan med full kontroll följa det som visas på skärmarna, säger Åsa Dahm.

Ett system som OR1 dokumenterar ingreppet komplett med flera kameror som visar vad som sker i hela operationssalen, hur olika apparater och instrument används. Det går då att återknyta om det flera år senare kan uppstå behov av att se hela operationsförloppet.

Kompletterar den offentliga vården

Perituskliniken bedrivs även forskning, utveckling och utbildning. En operation kan streamas i realtid till en utbildningslokal eller till andra sjukhus utan störningar eller inskränkningar i operationssalen.

– I en av operationssalarna har vi en operationsrobot. För att hantera den måste du vara en skicklig kirurg. Våra läkare är experter och vi erbjuder även utbildning inom robotkirurgi. Kirurgen kan skicka bilder och annan information för utbildning av andra kirurger utan att de är närvarande vid ingreppet.

– Vi kan också utföra prostatabehandling genom att använda laser med mycket hög precision. Med lasern värmer läkaren bort just så mycket vävnad som behövs. Behandlingen är skonsam och katetern kan tas bort redan dagen efter.

– Digitaliseringen och därmed vårt sätt att arbeta ger möjlighet till kortare konvalescens, vissa patienter kan gå hem redan dagen efter ett ingrepp. Vi är ett komplement till den offentliga sjukvården och kan avlasta det offentliga systemet och hjälpa till att beta av vårdskulden med kompetent och engagerad personal.

Nästa artikel