Hem » Framtidens sjukhus » Ett barnsjukhus byggt för framtiden
Framtidens sjukhus

Ett barnsjukhus byggt för framtiden

Thomas Andersson & Kristina Käck. Foto Maria Lagergreen Västlund.

Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg visar upp en stor bredd när det kommer till både innovativt byggande och energieffektivitet. Bland annat så uppnådde sjukhuset Miljöbyggnad Guld inför öppnandet.

I februari 2021 öppnades dörrarna till en drygt 30 000 kvadratmeter stor tillbyggnation till Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Barnsjukhuset ligger vid Östra sjukhuset och är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Här finns bland annat lekterapi, operation, intensivvård och vårdrum för dels onkologi och kirurgi, medicin och kardiologi samt en inglasad ljusgård. 

Thomas Andersson är projektledare på Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning och har jobbat med både barnen och alla olika yrkeskategorier i huset, men även närstående.

– Genom det jobbade vi fram ett koncept som skulle vara bra för både vård och patienter. När man bygger för barn och ungdomar så gäller det att kombinera vårdens krav på lokaler och en miljö som inte ska vara avskräckande.

Vi ville få fram en känsla av trygghet och omhändertagande, säger Thomas Andersson.

Ett tydligt barnperspektiv

Kristina Käck är Energi- och miljöchef på Västfastigheter och har följt projektet på nära håll. Hon menar också att barnperspektivet hela tiden har genomsyrat hur de har gått till väga. Man lät också färgsättning och skyltning vara en viktig aspekt.

Intresset har varit stort och dialogerna många med både barn och föräldrar. Som en inbjudande gest så lät vi barn vara med och rita skisser på hur de kunde tänka sig att sjukhuset skulle se ut. Det blev en inspiration för oss. 

Energifokus

När det gäller hållbarhetsarbetet för sjukhuset så finns det en stor bredd, menar Kristina Käck.

– Om jag skulle säga något specifikt så är det att vi har valt material. Det har också följts upp med mätningar som visar att ansträngningarna har gett resultat.

Västfastigheter har ett energifokus i alla sina projekt och ett politiskt mål att halvera energianvändningen i sitt fastighetsbestånd.

– Därför måste vi bygga bra när vi bygger nytt. Exempelvis med hög prestanda i isolering och energieffektiva tekniska system som ventilation och belysningsstyrning. Vi tittar även på hur fönstersättning optimeras och placeras. Det ska vara ett bra dagsljus, utan att så att byggnaden
måste kylas ner i onödan, säger Kristina Käck.

Miljöbyggnad Guld

Drottning Silvias barnsjukhus är bland de första byggena där Västfastigheter började jobba med certifieringsverktyget Miljöbyggnad.

– De har tre olika huvudperspektiv – låg energianvändning, giftfria och hälsosamma material och sund innemiljö.

Vi har uppnått Miljöbyggnad Guld på projekterade värden och när det gäller energikravet ligger vi till och med bättre till än vad som krävs för guld på indikatorn, säger Kristina Käck.

Nästa artikel