Hem » Framtidens sjukhus » Digitaliserad inkontinensvård ger många vinster
Sponsrad

Urininkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem och ungefär en halv miljon svenskar är drabbade. I takt med en växande befolkning över 60 år ökar behovet av inkontinensvård, vilket är en utmaning för vårdaktörer som vill bedriva en effektiv och samtidigt högkvalitativ vård.

Digitalisering inom äldreomsorgen är ett aktuellt ämne och förra året beslutade regeringen i samarbete med SKR att göra en satsning på 200 miljoner för digital utveckling inom äldreomsorgen. Ett företag som länge arbetat med att ta fram innovativa hälso- och sjukvårdsprodukter är ABENA, som har utvecklat en digital inkontinensprodukt med inbyggda sensorer.

ABENA Nova är ett uppkopplat inkontinensskydd. Det innebär att vårdpersonalen får en signal i en app när ett skydd behöver bytas. Istället för att göra rutinmässiga byten kan vården istället anpassas efter individen. Vårdtagarens nattsömn blir mer ostörd och arbetsbördan minskar för personalen, säger Peter A Johansson, försäljningsdirektör på ABENA.

Peter Johansson, Försäljningsdirektör, ABENA

Peter Johansson

Försäljningsdirektör, ABENA

Foto: Abena

Ökat välbefinnande och bättre arbetsrutiner

Inkontinensvård är en väsentlig del av den dagliga rutinen inom äldreomsorgen. Byten av skydd är ofta fysiskt krävande och upptar mycket tid för vårdpersonalen. Dessutom orsakar det fysiskt obehag och försämrad livskvalitet för vårdtagaren. Annamika Elfström, produktchef på ABENA, menar att digitala inkontinensprodukter kommer att efterfrågas alltmer.

Annamika Elfström, Productchef, ABENA

Annamika Elfström

Productchef, ABENA.

Foto: Abena

– Många med urininkontinens väntar i snitt sex år innan de söker medicinsk hjälp. Jag är övertygad om att framtidens vårdtagare kommer att söka hjälp betydligt tidigare och att det tabu som hittills varit associerat med inkontinensproblematik kommer att minska. Kraven på individbaserad vård som baseras på den senaste teknologin kommer att öka och det gäller i allra högsta grad även patienter med urininkontinens, säger Annamika Elfström.

Bättre totalekonomi

Idag bedriver många vårdaktörer en traditionell inkontinensvård där stor vikt läggs vid lägsta pris i samband med upphandlingar. Peter A Johansson och Annamika Elfström anser att det finns andra faktorer som är viktigare.

Det handlar om att betrakta inkontinensvården utifrån ett helhetsperspektiv. Livskvalitet, hälsoekonomi och vårdpersonalens arbetsbelastning är viktiga aspekter att ha med i värderingen.

– Om man rutinmässigt upphandlar inkontinensskydd till lägsta pris bidrar man varken till att stärka patientens livskvalitet eller att underlätta arbetssituationen för vårdpersonalen.

Nästa artikel