Hem » Framtidens sjukhus » Den moderna vården ska kombinera det fysiska och digitala
Sponsrad

Sjukhusdimensionering kombinerat med digitala verktyg kan vara en välfungerande lösning för framtidens vård. Framtidens sjukhus står inför både utmaningar och möjligheter. Här kan digitalisering föra utvecklingen framåt, både för sjukhusen och mötet med patienter i hemmet, menar Marit Vaagen på Sirona Health Solutions. 

– Det pratas mycket om mobil sjukvård, men här är utmaningarna bland annat kompetensutveckling för personal. Det finns otroliga möjligheter inom Life Science-sektorn och dess utveckling och förbättringar. Utmaningen här är snarare att applicera detta i det praktiska arbetet och att tänka innovativt, så att resultaten blir så goda som möjligt.

Rätt dimensionering

Framtidens moderna vård handlar mycket om dimensioneringen av sjukhusen och att den är patientinriktad, samt kombinera fysisk och digital vård på ett effektivare sätt.

–  Utrymmena på ett bygge måste vara tillräckligt dimensionerade, men samtidigt inte för stora med tanke på att samhällets resurser ska kunna användas på bästa möjliga sätt, säger Marit Vaagen.

Patienters sökmönster

Marit Vaagen menar att Sirona Health Solutions arbetar med alla faser av ett utvecklingsarbete, från analys, strategi och rådgivning till implementering och utvärdering.

– Vi jobbar alltid faktabaserat utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Men vi gör också analyser kring regioners och vårdgivares egen fakta och vårddata. Genom avancerade vårddataanalyser som kombinerar båda perspektiven kan vi bland annat förstå patienters sökmönster, och det kan i förlängningen effektivisera köer och väntetider. Analyserna kan också urskilja vilka trender som kommer påverka utvecklingen de nästkommande tio åren och planeringsarbetet där.

Traditionella vårdkedjor och digitala verktyg

Sirona Health Solutions har jobbat med flera regioner när det kommer till att se framåt och vilken vård som kommer behövas. Även här spelar digitalisering en stor roll, menar Marit Vaagen.

– Det kan exempelvis vara sätt att kunna kombinera traditionella vårdkedjor med digitala verktyg. En annan viktig fråga är hur vi ska jobba med preventiv vård, och analysera vilka åtgärder som har bäst hälsoekonomiska värden för både patienterna och vården. 

Nästa artikel