Hem » Framtidens sjukhus » Den moderna vården ska kombinera det fysiska och digitala
Sponsrad

Sjukhusdimensionering kombinerat med digitala verktyg kan vara en välfungerande lösning för framtidens vård. 

Framtidens sjukhus står inför både utmaningar och möjligheter. Här kan digitalisering föra utvecklingen framåt, både för sjukhusen och mötet med patienter i hemmet, menar Marit Vaagen på Sirona Health Solutions. 

– Det pratas mycket om mobil sjukvård, men här är utmaningarna bland annat kompetensutveckling för personal. Det finns otroliga möjligheter inom Life Science-sektorn och dess utveckling och förbättringar. Utmaningen här är snarare att applicera detta i det praktiska arbetet och att tänka innovativt, så att resultaten blir så goda som möjligt.

Rätt dimensionering

Framtidens moderna vård handlar mycket om dimensioneringen av sjukhusen och att den är patientinriktad, samt kombinera fysisk och digital vård på ett effektivare sätt.

–  Utrymmena på ett bygge måste vara tillräckligt dimensionerade, men samtidigt inte för stora med tanke på att samhällets resurser ska kunna användas på bästa möjliga sätt, säger Marit Vaagen.

Patienters sökmönster

Marit Vaagen menar att Sirona Health Solutions arbetar med alla faser av ett utvecklingsarbete, från analys, strategi och rådgivning till implementering och utvärdering.

– Vi jobbar alltid faktabaserat utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Men vi gör också analyser kring regioners och vårdgivares egen fakta och vårddata. Genom avancerade vårddataanalyser som kombinerar båda perspektiven kan vi bland annat förstå patienters sökmönster, och det kan i förlängningen effektivisera köer och väntetider. Analyserna kan också urskilja vilka trender som kommer påverka utvecklingen de nästkommande tio åren och planeringsarbetet där.

Traditionella vårdkedjor och digitala verktyg

Sirona Health Solutions har jobbat med flera regioner när det kommer till att se framåt och vilken vård som kommer behövas. Även här spelar digitalisering en stor roll, menar Marit Vaagen.

– Det kan exempelvis vara sätt att kunna kombinera traditionella vårdkedjor med digitala verktyg. En annan viktig fråga är hur vi ska jobba med preventiv vård, och analysera vilka åtgärder som har bäst hälsoekonomiska värden för både patienterna och vården. 

Nästa artikel
Hem » Framtidens sjukhus » Den moderna vården ska kombinera det fysiska och digitala
Sponsrad

En god och funktionell arbetsmiljö är viktigt för att ge adekvat vård. Vårdpersonal har gått på knäna under pandemin som orsakat både fysisk och mental stress. Nu ökar arbetsbelastningen när de ökande vårdköerna ska arbetas bort.

Risken är att vårdpersonalen betalar med sin hälsa. Bra arbetsflöden och hjälpmedel minskar pressen på kropp och psyke och vi ser ökad efterfrågan på ergonomiska produkter, berättar Fredrik Tegberg, General Manager Sales, Getinge Sverige AB.

Fredrik Tegberg

General Manager Sales, Getinge Sverige AB

Foto: Privat

Från progressiv belysning till digitala lösningar

Rätt belysning i operationssalen minimerar tröttheten. Minskad kontrast mellan operations- och närliggande områden ökar komfort och visuell prestanda. Optimal operationsbelysning har gradvis övergång mellan det upplysta området och allmänbelysningen i operationssalen och minskar ansträngningen för ögonen och förbättrar operationsutfallen.

Olika digitala lösningar gör det lättare att planera verksamheten. Mindre manuell samordning och bättre resursanvändning underlättar för vårdpersonalen och minskar onödig administration.

Med en tydlig överblick slipper du leta efter resurser, du har kontroll över läget. För patienter och anhöriga innebär det ökad trygghet, mindre oro och kortare väntetider.

Ett exempel är T-DOC, ett världsledande system för hantering av sterilförråd och en spårbarhetslösning för kirurgiska instrument som gör hela sjukhusflödet mer effektivt.

– Systemet kan hjälpa till att säkerställa fullständig spårbarhet av instrument och optimerad användning av instrument och enheter. Det ser även till att instrument levereras i tid för varje operation.

Hållbar arbetsmiljö

– Vi bygger kompletta operationssalar med all utrustning och med ett modulärt rumssystem med substruktur och väggelement, hygieniskt och enkelt att ändra för framtida behov. Väggpanelerna är lätt att montera ner och återinstallera för att möta nya behov, vilket ger en snabbare byggprocess.

Också Getinges operationsbord är modulära, lätta att anpassa till olika operationsbehov och ergonomisk arbetsställning.

– Intuitiv, lätthanterad teknik ger mer tid över för patienten.

En sterilteknisk enhet med automatisk in- och utlastning minskar både antal tunga lyft och risken för felhantering. Bord och vagnar justerbara i höjdled förbättrar arbetsmiljön. Tillgång till direkt dagsljus är viktigt för avsyning av gods.

– Vi visualiserar ett optimerat arbets- och vårdflöde som välgrundat beslutsunderlag. I samarbete och dialog med vårdpersonal utvecklar vi ergonomiska hjälpmedel, och automatiserar där det är lämpligt.

Nästa artikel