Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Långvarig smärta snart en löst gåta
Skelett och ledhälsa

Långvarig smärta snart en löst gåta

långvarig smärta
långvarig smärta
Foto: Shutterstock

Långvarig smärta är fortfarande en olöst gåta. Camilla Svensson och Eva Kosek har emellertid gjort intressanta fynd i sin forskning om reumatiska sjukdomar som kan förändra bilden av smärta. Forskningen ger ökad insikt i hur smärta kan uppstå redan innan själva sjukdomen och varför smärtan kan kvarstå trots att det inte finns någon inflammation eller vävnadsskada.

Camilla Svensson

Professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi
Karolinska Institutet

Foto: Ulf Sirborn

Tidigare har forskare trott att det framförallt är inflammationen i lederna vid ledgångsreumatism som orsakar smärta och att smärta vid fibromyalgi kan förklaras av förändringar i hjärnans sätt att reglera smärtsignaler. Våra nya fynd tyder på att antikroppar, som normalt sett är en viktig del av immunsystemet, kan aktivera smärtsystemet på ett sätt som vi tidigare inte kände till, säger Camilla Svensson, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet. 

Nerv- och immunsystemets samverkan vid långvarig smärta

Forskarna undersöker även hur nerv- och immunsystemet samverkar vid långvarig smärta. Eva Kosek, professor i klinisk smärtforskning vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet, berättar att de båda systemen kommunicerar genom att frisätta signalsubstanser vid till exempel inflammation eller vävnadsskada. Detta kan leda till ökad smärtkänslighet.

Eva Kosek

Professor i klinisk smärtforskning
Karolinska Institutet och Uppsala Universitet

Foto: Mikael Wallerstedt

–Långvarig smärta kan påverka nervsystemets smärtreglering. Patienter kan utveckla störningar i nervsystemet som leder till förstärkta smärtsignaler. En del patienter utvecklar till och med nociplastisk smärta, vilket innebär att smärtan kvarstår trots framgångsrikt behandlad inflammation eller vävnadsskada. Smärtan blir då till en sjukdom i sig, säger Eva Kosek.

Framtidens behandling av smärta

Forskarna jobbar nu med att identifiera vilket protein dessa antikroppar binder till vid fibromyalgi. I framtiden hoppas de kunna identifiera nya angreppspunkter för att bättre kunna behandla långvarig smärta.

–När bitarna väl faller på plats kan det gå väldigt snabbt, säger Camilla Svensson.

Next article