Hem » Skelett och leder » God muskuloskeletal hälsa kan främjas med fysisk aktivitet i kombination med innovativa egenvårdsprodukter
Sponsrad

En väl fungerande rörelseapparat som ger god muskuloskeletal hälsa fyller en central funktion för människans välbefinnande, livskvalitet och allmänna hälsotillstånd, och är viktigt för att upprätthålla rörlighet och funktionell förmåga under hela livet. Fysisk träning och sjukgymnastik utgör grundbehandlingen för att förebygga och rehabilitera skador och problem med rörelseapparaten, men det finns numera också specialutvecklade produkter som kan stödja behandlingen. 

Rörelseapparatens funktion bygger på det geniala samspelet mellan muskler, leder och ben. Det är ett komplext system som ofta ger upphov till värk, stelhet, och skörhet, vid belastning och åldrande. Problem och förslitningar i rörelseapparaten är dessvärre en naturlig del av åldrandet, säger Olle Brolin, nordiskt ansvarig för det tyska företaget Dr. Loges.

Men det finns hjälp att få. Sedan slutet av 50-talet har bolaget utvecklat, tillverkat och marknadsfört växtbaserade läkemedel, kosttillskott och livsmedel för speciella medicinska ändamål. Med start under 2020 lanseras nu ett sortiment för bland annat ben- och ledhälsa på apotekskedjor i Norden.  

Förbättringspotential i vården 

Det finns stora skillnader i synen på naturliga preparat i den medicinska professionen i Tyskland jämfört med i Sverige.

I Tyskland ingår kunskapen kring naturläkemedel och växtextrakt som en del av läkarutbildningen. Där är det vanligt att läkare även ordinerar sina patienter växtbaserade alternativ för egenvård.

Olle Brolin

– Det förekommer knappast i Sverige, då sjukvården här av tradition är mer skeptiskt inställda till naturprodukter som del i terapeutisk behandling av exempelvis artros, säger Olle Brolin. Därför vore ett samarbete med expertisen i Sverige önskvärt, för att testa hur växtbaserade alternativ och produkter från naturen kan komplettera annan behandling som sjukgymnastik eller fysioterapi. 

Fysisk aktivitet är nyckeln 

Dr. Loges erbjuder ett antal produkter, alla med sitt ursprung i naturen, som på olika sätt stödjer och främjar normal funktion i muskler, ben och leder, eller minskar rörelsesmärta.  

De bör användas i kombination med regelbunden fysisk aktivitet, eller fysioterapi, för en ökad rörlighet, ett hälsosamt åldrande, eller som del av rehabilitering vid skador. 

Fysisk aktivitet är på många sätt nyckeln till att bibehålla rörlighet och bidra till att rörelseapparaten åldras på ett sunt sätt.

Olle Brolin

– Med hjälp av livsmedel för speciella medicinska ändamål kan man förbättra effekten av sjukgymnastik, och med hjälp av smärtlindring från växtbaserade läkemedel kan man på ett skonsamt sätt minimera smärttröskeln för fysisk träning, säger Olle Brolin.

Uppmärksammar Bone & Joint Week 

Dr. Loges har nu som målsättning att etablera ett samarbete med professionen, fysioterapeuter och apotek, för att öka kunskapen om hur naturmedicinska produkter kan bidra till ökad funktionell förmåga, genom att utgöra ett komplement till sjukgymnastik och fysisk träning. Den 12 till 20 oktober uppmärksammas Bone & Joint Week globalt. Det är en temavecka som täcker in många av de vanligaste medicinska besvären som kan associeras med rörelseapparaten. 

–Vi ser gärna att Bone & Joint Week i ökad utsträckning uppmärksammas även i Sverige, av professionen, på apotek och i naturläkemedelsbranschen, säger Olle Brolin.

Effektiva behandlingar och förebyggande åtgärder behövs för att motverka den muskuloskeletal ohälsa som förutspås öka kraftigt på grund av ökad livslängd, och ökad förekomst av riskfaktorer såsom övervikt.

Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » God muskuloskeletal hälsa kan främjas med fysisk aktivitet i kombination med innovativa egenvårdsprodukter
Sponsrad

Lipums (publ) antikropp SOL-116 är en läkemedelskandidat i kampen mot barnreumatism. Snart inleds de kliniska prövningarna.

Hundratals barn drabbas årligen. Mellan 200–250 svenska barn drabbas årligen av barnreumatism, eller juvenil idiopatisk artrit (JIA). Sjukdomen är förvisso klassad som sällsynt men orsakar mycket lidande och besvär för många av de barn som drabbas. Svullnad, stelhet och smärta i leder är vanliga symptom, liksom nedstämdhet och depression är vanliga bieffekter på grund av försämrad livskvalitet. För ett stort antal av de drabbade barnen blir sjukdomen livslång.

Idag saknas ibland effektiva behandlingsalternativ mot JIA; behandlingen blir ofta densamma som den konventionella behandlingen mot ledgångsreumatism hos vuxna. På senare år har dock framsteg inom forskning riktad mot JIA skapat nytt hopp. Ett av de bolag som idag har en kandidat för behandling av en rad olika kroniska inflammatoriska sjukdomar, inklusive JIA, är Lipum.

Ett enzym som bär på förklaringen

Olle Hernell, professor i pediatrik och specialist inom barnsjukdomar och Susanne Lindquist, molekylärbiolog och docent inom experimentell pediatrik är båda medgrundare till Lipum. Redan under 1970-talet ”snubblade” Olle Hernell i sin forskning över det fettspjälkande enzymet BSSL (Bile Salt-Stimulated Lipase), då först i bröstmjölk och senare i blodbanan.

Flera år senare i deras fortsatta forskning om BSSL upptäckte Olle och Susanne att enzymet finns i vissa vita blodkroppar som spelar en viktig roll för kroppens försvar mot infektioner och inflammationer. De insåg där och då att de var något stort på spåret.

– I vår prekliniska forskning såg vi att när en inflammation blir ”kronisk”, det vill säga inte längre kan kontrolleras av kroppens eget försvar, bidrar BSSL till fortsatt inflammation. BSSL spelar alltså en viktig roll vid olika kroniskt inflammatoriska sjukdomar, berättar Susanne Lindquist.

Genom att injicera en antikropp mot BSSL visade vi att inflammationen kunde dämpas, eller helt förhindras.

Susanne Lindquist

En insikt som numera utgör grunden till Lipums läkemedelskandidat SOL-116, en antikropp mot BSSL och därmed en rad inflammatoriska sjukdomar. De indikationer som SOL-116 hittills visat sig effektiv emot är bland annat ledgångsreumatism samt just JIA. Jämfört med dagens läkemedel förväntas SOL-116 ge en lägre direkt påverkan av immunförsvaret och därmed ha färre biverkningar.

– För mig som gammal barnläkare har barnfokus varit särskilt viktigt och givande, svarar Olle Hernell på frågan varför man valt just JIA som första indikation för företagets läkemedelskandidat.

Klinisk prövning, nästa milstolpe

Just nu pågår tox- och säkerhetsstudier för SOL-116. Det innebär att man snart är redo att inleda sina kliniska studier och Fas I planeras till sommaren 2022. För den fortsatta utvecklingen har bolaget löpande stärkt organisation med ytterligare expertis och börsnoterats vid Nasdaq First North. Efter grundliga förberedelser är förhoppningarna stora, om än försiktiga, som så ofta i läkemedelssammanhang. 

– Som entreprenör vill man att det ska gå snabbt, men som forskare och läkare är det viktigt att det går lagom långsamt.

Det är oerhört viktigt att säkerställa att vår läkemedelskandidat lever upp till de högt ställda krav som är förknippat med läkemedel.

Olle Hernell.

Nästa artikel