Hem » Skelett och leder » Forskningsstudie kartlägger sambandet mellan fysisk aktivitet och benskörhet
Sponsrad

Osteoporos, benskörhet, är ett stort folkhälsoproblem som varje år orsakar mycket lidande för patienten och stora kostnader för sjukvården. Samtidigt behövs mer forskning som kartlägger den fysiska aktivitetens betydelse för att förebygga och bromsa benskörhet. Under hösten inleder Region Stockholm tillsammans med Karolinska Institutet därför en långsiktig benskörhetsstudie.  

–Det är välkänt att fysisk aktivitet har en positiv och skelettstärkande effekt på individer med benskörhet. Fysisk aktivitet utgör därmed ett viktigt komplement till läkemedel i behandlingen av den här folksjukdomen. I vår studie ska vi under nio månaders tid jämföra två olika träningsmetoder och dess effekter på deltagarnas benhälsa. Primärt undersöker vi om träningsmetoderna har en positiv inverkan på skelettets hållfasthet, säger Peter Lindberg, doktorand i OsteoStrongstudien på KI. 

Utvärderar två träningsmetoder 

Studien genomförs som en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie där 160 kvinnor delas in i två grupper. Den ena gruppen ska en gång i veckan träna OsteoStrong, ett träningsprogram som är framtaget särskilt för osteoporospatienter. Den andra gruppen ska träna två gånger i veckan med hälsopedagoger från GIH. 

Vår förhoppning är att studien, där deltagarna ska träna i nio månader och därefter följas upp, kan stärka evidensen för fysisk träning i förebyggande och behandlande syfte.

Helena Salminen

– Det kan i sin tur bidra till att underlätta för läkare som ordinerar fysisk aktivitet till osteoporospatienter. Om vi kan minska patienternas lidande genom att förebygga frakturer och samtidigt minska den samhällsekonomiska bördan i framtiden med hjälp av studieresultaten vore det förstås optimalt, säger Helena Salminen, distriktsläkare och forskningsansvarig för OsteoStrongstudien.  

Fysisk aktivitet som belastar skelettet 

Hon betonar vikten av regelbunden fysisk träning för att såväl förebygga som behandla benskörhet. Det handlar i första hand om träning som belastar skelettet, exempelvis promenader, styrketräning, stavgång och liknande.  

–OsteoStrong är en etablerad träningsmetod som ännu inte utvärderats forskningsmässigt. Vår förhoppning är förstås att båda träningsformerna ska ha positiv inverkan på skelettets hållfasthet, säger Helena Salminen. 

Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Forskningsstudie kartlägger sambandet mellan fysisk aktivitet och benskörhet
Sponsrad

–När barn och unga får möjlighet att drömma, leva i sitt bästa jag och uppleva livet så som de vill oberoende av sin sjukdom, då har vi på Unga Reumatiker lyckats, i alla fall med en del av vårt arbete, säger ordförande Cajsa Helin Hollstrand.

Patientens drömmar i fokus 

Inom hälso-och sjukvården idag fokuserar man ofta på det sjuka, smärta och begränsningar. Viktiga frågor som ”när mår du som bäst?” eller ”vad är viktigt för dig?” glöms bort. Om vården hade fokuserat mer på hälsa och snarare möjligheter än begränsningar tror jag vi hade fått bättre förutsättningar för en individanpassad vård, menar Cajsa.

Unga Reumatiker är en ideell organisation som driver opinion och påverkansarbete för unga reumatikers rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning, arbetsliv och forskning. De driver även lägerverksamhet, skapar mötesplatser, och anordnar olika aktiviteter runt om i regionerna. Allt för att barn och unga ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. 

Ta en aktiv roll i sin hälsa 

–Vi ser att det kan ske en förbättring i dialogen och i samspelet mellan patient och vårdgivare. Framför allt ska patienten ha möjlighet att ta aktiva beslut avseende sin vård och behandling i samråd med vårdgivaren, säger Cajsa.

I grunden handlar det om att lyssna mer på patienten som har kompetens och kunskap kring sin sjukdom och sin kropp. Unga Reumatikers digitala verktyg Drömfångaren hjälper just patienten att påverka vårdmöten. Den ger kunskap om hur ett vårdmöte kan utformas på bästa sätt, vilket är nödvändigt för att kunna ge den omvårdnad och bemötande som främjar patientens välmående.  

Helhetssyn främjar livskvalitén 

I vården saknas ofta en gemensam agenda. Vårdpersonalen ställer sina standardiserade frågor och patientens frågor hinns inte med. Sen handlar det om hela samspelet mellan läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och patient. Där ser vi att alla ska vara inbegripna i vårdplanen för att undvika till exempel missförstånd, menar Cajsa.

 Låt oss tillsammans skifta fokus från smärta och begränsningar till att se på vad vi kan åstadkomma med livsglädje och drömmar.

Cajsa Helin Hollstrand.
Nästa artikel