Hem » Skelett och leder » Forskningsstudie kartlägger sambandet mellan fysisk aktivitet och benskörhet
Sponsrad

Osteoporos, benskörhet, är ett stort folkhälsoproblem som varje år orsakar mycket lidande för patienten och stora kostnader för sjukvården. Samtidigt behövs mer forskning som kartlägger den fysiska aktivitetens betydelse för att förebygga och bromsa benskörhet. Under hösten inleder Region Stockholm tillsammans med Karolinska Institutet därför en långsiktig benskörhetsstudie.  

–Det är välkänt att fysisk aktivitet har en positiv och skelettstärkande effekt på individer med benskörhet. Fysisk aktivitet utgör därmed ett viktigt komplement till läkemedel i behandlingen av den här folksjukdomen. I vår studie ska vi under nio månaders tid jämföra två olika träningsmetoder och dess effekter på deltagarnas benhälsa. Primärt undersöker vi om träningsmetoderna har en positiv inverkan på skelettets hållfasthet, säger Peter Lindberg, doktorand i OsteoStrongstudien på KI. 

Utvärderar två träningsmetoder 

Studien genomförs som en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie där 160 kvinnor delas in i två grupper. Den ena gruppen ska en gång i veckan träna OsteoStrong, ett träningsprogram som är framtaget särskilt för osteoporospatienter. Den andra gruppen ska träna två gånger i veckan med hälsopedagoger från GIH. 

Vår förhoppning är att studien, där deltagarna ska träna i nio månader och därefter följas upp, kan stärka evidensen för fysisk träning i förebyggande och behandlande syfte.

Helena Salminen

– Det kan i sin tur bidra till att underlätta för läkare som ordinerar fysisk aktivitet till osteoporospatienter. Om vi kan minska patienternas lidande genom att förebygga frakturer och samtidigt minska den samhällsekonomiska bördan i framtiden med hjälp av studieresultaten vore det förstås optimalt, säger Helena Salminen, distriktsläkare och forskningsansvarig för OsteoStrongstudien.  

Fysisk aktivitet som belastar skelettet 

Hon betonar vikten av regelbunden fysisk träning för att såväl förebygga som behandla benskörhet. Det handlar i första hand om träning som belastar skelettet, exempelvis promenader, styrketräning, stavgång och liknande.  

–OsteoStrong är en etablerad träningsmetod som ännu inte utvärderats forskningsmässigt. Vår förhoppning är förstås att båda träningsformerna ska ha positiv inverkan på skelettets hållfasthet, säger Helena Salminen. 

Nästa artikel