Hem » Skelett och leder » Behovet av nya läkemedel för behandling av reumatoid artrit är stort
Sponsrad

Reumatoid artrit, RA, är en inflammatorisk folksjukdom med miljontals diagnostiserade patienter runtom i världen. Behovet av nya läkemedel som kan komplettera de befintliga behandlingsalternativen och förbättra livskvaliteten för patienter med RA är omfattande. Det Malmöbaserade biomedicinbolaget Cyxone utvecklar en sjukdomsmodifierad behandling som potentiellt kan ha stor påverkan på RA-patienters livskvalitet.

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet, exempelvis RA och MS. Bolaget har en läkemedelskandidat som för närvarande befinner sig i Fas 2 och utvärderas som behandling av RA.

–De läkemedelsbehandlingar som RA-patienter erbjuds i dagsläget genererar ofta biverkningar, exempelvis svårartad ryggsmärta och magproblem.

Statistiken säger dessutom att drygt sjuttio procent av RA-patienterna inte svarar på det läkemedel som vanligtvis förskrivs i sjukdomens tidiga faser.

Tara Heitner, vd på Cyxone.

– På senare år har flera nya biologiska läkemedel utvecklats med fokus på just RA-patienter. Alla patienter svarar dock inte på den här nya typen av behandling, även om den visat sig ha god effekt på vissa patienter. Somliga utvecklar även immunitet mot biologiska läkemedel efter en tid. Det är därför viktigt att kontinuerligt fortsätta utveckla nya läkemedel för RA-patienter, säger Tara Heitner, vd på Cyxone.

Tara Heitner Vd, Cyxone

Tara Heitner

Vd, Cyxone

Foto: Cyxone

Behandlar orsakerna till RA

Bolagets fokus är att utveckla läkemedel som adresserar de bakomliggande orsakerna till sjukdomen nämligen inflammatoriska makrofager, vilka är de immunceller som orsakar ledskador. Cyxones vision är att utveckla en läkemedelskandidat som ska kunna skjuta upp eller helt förebygga patientens behov av biologiska läkemedel, en skonsam första linjen behandling.

Det senaste året har Cyxone rekryterat fler medarbetare och successivt ökat takten i bolagets kliniska program. De globala läkemedelsbolagens intresse för att samverka kring sena kliniska faser och en framtida kommersialisering är dessutom stort.

Verkningsmekanismerna i vår läkemedelskandidat skiljer oss från andra aktörer. Vi ser fram emot att snart påbörja vår kliniska studie i fas 2b i reumatoid artrit och strävar efter att i framtiden erbjuda en ny, säker och effektiv behandling till patienter, säger Tara Heitner.

Nästa artikel