Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Samordningsförbunden möjliggör individanpassad och gränsöverskridande satsningar
Samordningsförbund

Samordningsförbunden möjliggör individanpassad och gränsöverskridande satsningar

I samarbete med: sex samordningsförbund i Stockholms län
Foto: Unsplash
I samarbete med: sex samordningsförbund i Stockholms län
Foto: Unsplash

När psykiatrin samverkar strukturerat med socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och dessutom skräddarsyr projekt för specifika målgrupper kan människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden få effektiv hjälp.

Eftersom Samordningsförbundet Stockholms Stads insatser kan gå lite utanför de ordinarie verksamheternas ramar så kan de erbjuda individuellt utformat stöd till individer som inte fångas upp i aktörernas respektive verksamheter. Ett konkret exempel är ProLog Globen, en framgångsrik satsning för unga vuxna som behöver samordnat stöd för att påbörja studier eller ta steget ut på arbetsmarknaden, säger Petra Hohn, enhetschef på Affektiva mottagningen på Psykiatri Globen.

Petra Hohn

Enhetschef, Affektiva mottagningen på Psykiatri Globen

Foto: Region Stockholm

Via ProLog Globen, i samverkan med Jobbtorg Unga Globen har Psykiatri Globen byggt upp ett team som jobbar med individuella insatser för unga i behov av extra stöd.

– Vi arbetar ju metodiskt i psykiatrin, men ibland behöver man gå utanför de gängse ramarna och arbetssätten och metodutveckla för att nå målgruppen och uppnå långsiktiga resultat. Det kan vi göra via Samverkansförbunden, säger Petra Hohn.

Via Samordningsförbunden kan psykiatrin erbjuda helhetslösningar

För många patienter i psykiatrin bidrar sjukskrivning eller långvarig arbetslöshet ofta till att de psykiatriska besvären blir mer långvariga än nödvändigt. För psykiatrin utgör Samordningsförbundens insatser ett betydelsefullt komplement till individens medicinska behandling. Tillsammans med Samordningsförbundens övriga aktörer kan psykiatrin ta ett helhetsgrepp om patientens livssituation.

Roland Säll

Verksamhetschef Psykiatri Sydväst, Region Stockholm

Foto: Region Stockholm

– För att kunna rigga en helhetslösning och hjälpa en psykiatripatient med exempelvis boendefrågor och sysselsättningsfrågor krävs att vi samverkar med exempelvis Socialtjänst och Arbetsförmedling. Samordningsförbunden erbjuder en bra struktur för den samverkan, säger Roland Säll, verksamhetschef Psykiatri Sydväst i Region Stockholm.

Många av patienterna inom Psykiatri Sydväst har exempelvis fått hjälp till meningsfull sysselsättning via MIA-projektet.

– Psykiatriska besvär har ofta multidimensionella orsaker, arbetslöshet och sjukskrivning riskerar att vidmakthålla besvären. Vid svåra och långvariga psykiatriska sjukdomar blir de sociala aspekterna än mer påtagliga. Där kan Samordningsförbunden verkligen göra en insats, säger Roland Säll.


Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Stockholms stad

Samordningsförbundet Roslagen

Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna

Samordningsförbundet Huddinge – Botkyrka – Salem

Samordningsförbundet i Södertälje

Next article