Hem » Psykisk Hälsa » ADHD-banken, en investering för framtiden
Psykisk hälsa

ADHD-banken, en investering för framtiden

Georgios Karpathakis Jaenso, Grundare Underbara ADHD Foto: Robert Fröberg

Barn med ADHD mår i allmänhet bättre när de har en tydlig rutin. Nya studier visar att coronaviruspandemin vänt familjers scheman upp och ned, vilket förvärrat barnens symptom. Georgios Karpathakis Jaenson, grundare av Underbara ADHD har därför startat en ny kostnadsfri tjänst som möter det ökade behovet av stöd.

– Familjer har länge kämpat för att bygga upp strukturer och rutiner för att få vardagen till att fungera för sina barn. Pandemin skapar nya förutsättningar och utmaningar genom distansundervisning och hemarbete. Vissa elever som kämpar med ADHD har inte samma individuella förutsättningar att klara studierna på egen hand hemifrån, säger Georgios Karpathakis Jaenson. Han pekar på att ADHD-elever bland annat har behov av skoluppgifter som delas upp i delmoment och att de får kognitivt stöd till exempel visuella planeringsscheman.

Läs mer om ADHD-banken här.

En annan negativ följd är att ADHD-elever förlorar den sociala aspekten av att gå i skolan. En fungerande kommunikation mellan föräldrar och skolverksamhet är därför av yttersta vikt. Georgios säger också att i efterdyningarna av pandemin så kanske vi får fler fall av till exempel psykisk ohälsa som orsakats av bland annat isolering och ensamhet.

En enklare vardag

– Något jag lärt mig av min egen diagnos är att jag själv och mina anhöriga har många frågor som rör vardagen. Det handlar om vardagsproblem, som kan tyckas vara en självklarhet för er andra, säger Georgios. Därför lanserades i dagarna ADHD-banken som stöttas av Takeda samt Karolinska Institutets kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet är att man ska kunna få svar på frågor på ett lättare sätt utan att behöva ta vägen via vårdmottagningen. Frågorna kommer att besvaras av läkare, pedagoger och psykologer som ideellt avsätter sin tid. Svaren som ges kommer att vara personligt utformade eftersom alla har unika behov och förutsättningar. Även aktuell vetenskap och forskning kommer finnas samlade på ett och samma ställe.

– Ingen som lever med ADHD ska behöva känna sig hjälplös, menar Georgios. ADHD-banken ingår i en långsiktig lösning och investering i en bättre morgondag än idag.

Läs mer här.

Nästa artikel