Skip to main content
Hem » nyheter » Röda Korset förebygger seniorers ofrivilliga ensamhet
Sponsrad

Ofrivillig ensamhet är något många seniorer kan känna igen sig i. Röda Korset har en lång tradition av att främja äldres hälsa. De erbjuder stöd till äldre och ofrivilligt ensamma i form av bland annat besök i bostaden eller på vård- och omsorgsboende, besöksvärdar på sjukhus, anhörigstöd samt aktiviteter för hälsa och gemenskap exempelvis bedrivs matlagningsgrupper, sittgympa, naturupplevelser, stavgång och olika träningsgrupper.

Många äldre seniorer drabbas av ofrivillig ensamhet av olika skäl. Det kan hända saker som förlust av en partner, andra har barn och släkt som bor långt borta eller att deras nätverk har tunnats ut. Förmågan att på egen hand ta sig ut kan vara begränsat. Behovet av social samhörighet och kontakt är stort, inte minst i dessa tider som präglas av en orolig omvärld, säger Anna Svensson, Folkhälsorådgivare vid Röda Korset.

I över 200 lokalföreningar genomför Röda Korset hälsofrämjande aktiviteter som gör skillnad för människors välmående och vill nå fler människor i behov. I 165 lokalföreningar bedriver Röda Korset besöksverksamhet till ofrivilligt ensamma och äldre. Besöksverksamheten syftar till att bryta ensamhet och erbjuda gemenskap. Hur ofta besöken ska ske och vad man gör tillsammans bestämmer volontären och senioren som får besök. Det kan exempelvis vara en gemensam promenad, fika, en pratstund, läkarbesök eller att följa med ut på en specialbyggd cykel. Ofta växer en vänskap fram.

–Besöksverksamheten matchar rätt volontärbesökare med rätt mottagare baserat på gemensamma intressen, erfarenheter och önskemål. De har tystnadsplikt, har genomgått en intervju och kontrolleras mot brottsregistret, säger Christina Hammargren. Volontärerna utbildas inom Röda Korsets regi för att kunna ge ett psykosocialt samtalsstöd, säger Anna Svensson.

Ömsesidigt utbyte mellan besöksvolontär och mottagare

Utöver besöksverksamhet erbjuder Röda Korset anhörigstöd, värdar på sjukhusen, mötesplatser samt gruppaktiviteter exempelvis sittgympa eller stavgång. För närvarande planeras även digitala insatser för de som bor i glesbygd eller på landsbygden.

–Många upplever det som otroligt givande och meningsfullt att vara volontär, det är ett ömsesidigt utbyte mellan volontärbesökaren och mottagaren. Jag kan verkligen rekommendera att bli volontär eftersom det ger så mycket tillbaka. Många seniorer ser fram emot besöken, de betyder väldigt mycket, säger Christina Hammargren, frivilligledare för Väntjänsten, Röda Korsets Göteborgskrets besöksverksamhet.

Next article