Skip to main content
Hem » nyheter » IBD-diagnoser är livslånga men möjligheterna till ett gott liv stora
Sponsrad

Inflammatorisk tarmsjukdom, (eller ”inflammatory bowel disease, IBD” på engelska), är ett samlingsnamn för flera olika kroniska tarmsjukdomar, där Crohns sjukdom och Ulcerös kolit är vanligast. Även om en IBD-diagnos är livslång så är förutsättningarna för en god livskvalitet och ett aktivt liv goda, bland annat tack vare en växande behandlingsarsenal och en alltmer individanpassad behandling. 

De vanligaste symtomen vid Crohns sjukdom är buksmärtor, diarré och trötthet, medan de vanligaste symtomen vid ulcerös kolit är diarréer, blod i avföringen samt smärtsamma kramper. Det är vanligast att få en IBD-diagnos i 15 till 25-årsåldern. Diagnostiseringen görs med bland annat koloskopi, avföringsprover, blodprover och röntgen, säger Charlotte Hedin, gastroenterolog och biträdande överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskargruppsledare vid Karolinska Institutet.

Sök dig i första hand till vårdcentralen

Hennes råd till personer som har haft några av ovanstående symtom under en period och misstänker att de har IBD är att i första hand söka sig till sin vårdcentral. De kan i sin tur remittera vidare till specialistvården. För merparten av patienterna går Crohns sjukdom och ulcerös kolit i skov, vilket innebär att många är i princip helt symtomfria i perioder.

–Den vanligaste behandlingen är läkemedel, kirurgi, eller en kombination av båda. Eftersom IBD är livslånga sjukdomar så är det viktigt att lära sig att leva med dem på ett så bra sätt som möjligt. Därför arbetar vi i team runt patienten med alltifrån specialist sjuksköterska, fysioterapeuter till läkare, psykolog och dietist. Vi behandlar våra patienter för att de ska kunna leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Det är definitivt möjligt att uppnå en god livskvalitet med IBD, säger Charlotte Hedin.

Det finns hjälp att få

Individanpassad behandling är på frammarsch inom IBD och forskare arbetar nu för att identifiera biomarkörer som gör det lättare att ordinera en optimal behandling till varje enskild patient.

–Många tycker det är pinsamt att prata om symtom som diarréer och blod i avföringen. Det är därför viktigt att uppmärksamma och prata om IBD för att minska stigmat kring dessa sjukdomar och få fler som misstänker att de har IBD att söka sjukvård. Crohns sjukdom eller ulcerös kolit ska inte behöva begränsa livet. Det finns hjälp att få och vi inom sjukvården har mycket att erbjuda personer med IBD, säger Charlotte Hedin.

Vad är IBD?

IBD är ett samlingsbegrepp för flera kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar där Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är vanligast. Vid ulcerös kolit är ändtarmens slemhinna och delar av tjocktarmen inflammerad. Vid Crohns sjukdom inflammeras i stället både tunntarm och tjocktarm, ibland kan detta påverka munnen och magsäcken. Drygt 70 000 svenskar är i dagsläget diagnostiserade med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.

SE-nonP-2400011 05/2024

Next article