Skip to main content
Hem » nyheter » Det är aldrig för sent att må bra!
nyheter

Det är aldrig för sent att må bra!

Ålder är ingen gräns för möjligheten att återfå både den psykiska och fysiska hälsan och förebygga ohälsa.

Jag blev med hund förra året – Husky/Schäfermix med nötbruna lugna ögon. Och jag som under flera år föreläst om meningsfulla sociala kontakter, motion och djurs påverkan på hälsan har jag erfarenhet av. Oavsett väder och min egen känsla av lust eller olust så ger Igor mig en bekräftelse på mitt värde. Han är beroende av mig för sitt välbefinnande och jag blir alltmer beroende av hans ömhet och tillit.


Susanne Suvanto
”Snäll aktivist” & verksamhetsansvarig/ delägare för Omvårdnadsinstitutet

Meningsfullhet

I den dagsaktuella debatten om ofrivillig ensamhet är det lätt att få intrycket av att alla äldre är ensamma. Det är faktiskt tvärtom och Sverige ligger väldigt bra till ur ett europeiskt perspektiv. Men det finns ofrivillig ensamhet och som i vissa fall är farligare än rökning. Ofrivillig ensamhet påverkar både kropp och själ. En anledning till att Sverige har en relativt låg ofrivillig ensamhet beror till viss del på att vi är ett folkrörelseland. Vi möts i körer, föreningar, motions- och kulturaktiviteter. De flesta kommuner har också flera sociala träffpunkter. Men en av de mesta effektiva åtgärderna för att förebygga ensamhet och stärka hälsan är att göra något för andra. Jag brukar prata om att volontärverksamhet är vaccinerande.

Ekonomi

En sak som kan skapa risk för både fysisk och psykisk ohälsa är bristen på pengar. Och brist på pengar kanske är ett av de mest skamfulla situationer en människa kan vara i. Pengar är förutsättningarna för att kunna delta i många aktiviteter och en så populär aktivitet som ”fika” kan vara alldeles för dyrt för många, även subventionerad. Brist på pengar syns också på möjligheten att sköta sina tänder och på kläderna vi bär. För att inte tala om att ha råd att söka hjälp eller köpa ut sina läkemedel.

Ålderism

Det kanske mest påtagliga hindret för en god hälsa och tillgång till vård och omsorg är ”ålder”. Den osynliga 65-årsgränsen har felaktigt använts som en övre gräns för ADHD-utredningar och psykologisk för att nämna några fall. Förutom mänskligt lidande är det också negativt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Alla tjänar på att se hälsa som en allmänmänsklig rättighet och möjlighet. Vi mår alla bra av att göra gott och att göra rätt.

Det är aldrig för sent

Mitt viktigaste budskap är ändå – det är aldrig för sent att må bra. Vi kan tillsammans riva den ålderistiska gränsen för vård och behandling. Vi kan tillsammans göra något för någon annan med dubbel effekt. Ge stöd när ohälsan trots allt finns där och vara ett ställföreträdande hopp där förtvivlan råder. Och kanske, kanske ta en stund att prata med en hund och dess husse eller matte. Det är kanske just du och jag som då kan träffas och prata om att det aldrig är för sent att må bra.

Jag hissar: Vingåkers kommuns arbete med ett hållbart samhälle där också anhörigas situation lyfts.
Jag dissar: Att trots behov har tillgången till äldrepsykiatrisk vård minskat och verksamheter lagts ner.

Next article