Hem » Maghälsa » Magproblem ökar i Sverige
Maghälsa

Magproblem ökar i Sverige

kvinna som ligger i soffan och tar sig för magen
kvinna som ligger i soffan och tar sig för magen
Foto: Getty

Magproblem som IBS ökar i Sverige. Nyligen gjorda undersökningar visar att sju av tio lider av återkommande besvär med magen och att unga kvinnor är särskilt drabbade.

Det är lätt att tro att det man åt senast var det som gjorde magen upprörd, men riktigt så enkelt är det inte. Däremot är det nu lätt att lindra symtomen tack vare en ny kostbehandling.

Man hittar inte några fel på tarmen, den fungerar bara inte som den ska.

IBS (Irritable Bowel Syndrome) är en så kallad funktionell magtarmsjukdom. Det betyder att man inte hittar några fel på tarmen, den fungerar bara inte som den ska. IBS kallas också Colon Irritabile, mjölkmage, ballongmage eller stressmage. De vanligaste symtomen är gaser, uppblåsthet, smärta/obehag, diarré, förstoppning eller omväxlande avföring. Varför man får IBS är inte helt klarlagt, men de senaste årens forskning visar på att obalans i tarmfloran kan vara en orsak, stress en annan. Ungefär 70 procent av de som drabbas av IBS är kvinnor. Varför vet man inte, men att kvinnor tar ett större ansvar för livspusslet och därmed upplever en ökad stress kan vara en förklaring.

Begränsar vardagslivet

Eftersom stress kan ge magproblem och magproblem kan stressa är det inte alltid lätt att veta vad som orsakar vad. Vi träffar ofta unga människor vars magproblem begränsar vardagslivet kraftigt.

Man uppger att stress är orsaken till besvären.

Man uppger att stress är orsaken till besvären och den kommer främst från självupplevda krav. Felaktig kost är en annan faktor. Att prata om magen och framförallt bajs är fortfarande tabu och många undviker att gå på toaletten i skolan och på arbetet.

Varierande kunskap

Kunskapen om IBS inom vården varierar, men är generellt sett för dålig. Många läkare tror fortfarande att IBS är en slaskdiagnos och att det inte finns något att göra åt den.

Därför får många patienter höra att de måste lära sig att leva med besvären.

Därför får många patienter höra att de måste lära sig att leva med besvären. När de sedan gått några år är de tillbaka i vården igen. Den evidensbaserade kostbehandlingen FODMAP har under de senaste åren revolutionerat behandlingen av IBS och används nu i stora delar av världen. FODMAP står för fermenterbara kolhydrater, en grupp kolhydrater som har förmågan att jäsa och rubba vätskebalansen i tarmen och ge upphov till IBS-symtom. Behandlingen sker i flera steg och innebär att man först tar bort livsmedel som innehåller FODMAPs, för att sedan kontrollerat lägga tillbaka dem.

På så vis får man svart på vitt exakt vad det är som stör magen och vad man faktiskt klarar att äta. Inget mera gissande och repertoaren blir inte lika snäv som när man laborerar på egen hand. FODMAP minskar symtomen hos 75 % av alla med IBS. Även i Sverige används kostbehandlingen till stor del inom vården och vi dietister kan göra fantastiskt mycket för IBS-patienterna bara genom kostomläggning.

Börja med kosten

Eftersom både kost och stress påverkar magen är det bäst att kombinera de båda. Genom att börja med kosten minskar symtomen från magen. Det innebär färre signaler till hjärnan, man känner helt enkelt inte av sin mage lika mycket och stressen minskar. Därefter kan den som tycker att man har behov gå vidare med stresshantering i form av yoga, mindfulness eller andningsövningar. Genom att kombinera kostomläggning och stresshantering hjälper vi idag merparten av alla som söker för IBS, utan att behöva använda läkemedel.

Läs mer viktig information om magproblem här.

Nästa artikel