Skip to main content
Hem » Intimhälsa » Vårdens flöden är under förändring
Sponsrad

Vårdens personal behöver avlastas. Om vi inte alla börjar tänka i nya banor kommer vi ha svårt att klara av den demografiska utmaningen. Det är hög tid att satsa på den digitala vården, framförallt för kroniskt sjuka.

Det är dags att hitta en uppföljning för kroniker med hjälp av digitala vårdflöden. Årliga uppföljningsbesök eller akutbesök ersätts med delande av data. 

– I framtiden kommer alltfler att istället använda sig av digitala tester i sitt eget hem. Den stora utmaningen vi måste lösa är att effektivisera vårdflödena och göra medborgarna till en professionell motpart, där sjukdom upptäcks tidigt och kroniskt sjuka patienter får hjälp tidigt vid skov av deras sjukdom, förklarar Roger Mellin, medgrundare av VirtualLab.

Roger Mellin, medgrundare av VirtualLab.

Roger Mellin

Medgrundare av VirtualLab

Foto: Happify

Regelbundna mätningar skapar trygghet

De digitala testerna har två vägar. En är att få in patienterna tidigt i processen och få dem under behandling, som med urinvägsinfektion eller höga kolesterolvärden. En annan är att mycket av mätande av ens värden ska kunna skötas i hemmet istället för på vårdcentraler eller specialistkliniker.

– Det är bättre att patientens data mäts regelbundet med riskformulär eller frågeformulär och att den datan kommer till vården. Då kan de reagera på felaktiga och avvikande värden, som en ansvarig vårdfunktion. Det sker inte riktigt idag då mycket är upp till patienten själv att söka hjälp, vilket ofta sker i ett akut skede.

Det är viktigt för många att vara uppdaterade och lära känna sin sjukdom. Framförallt för en kroniker som måste leva med sin sjukdom livet ut.

Det är en trygghet för många kroniker att ha koll på sin sjukdom och att kunna göra ändringar i sin behandling. Att aldrig veta när man ska få ett skov eller behöva bli inlagd är för många ett trauma.

– Att få veta att värdena är bra skapar en trygghet. Det är den här vägen som vården måste ta för att kunna förbättra livet för många kroniker. Här har VirtualLab flera produkter som kan hjälpa vårdgivaren att monitorera sina patienter.

Vitala parametrar kan snart mätas i mobilen

Många produkter är enkla och kan vägleda patienten tidigt. Många primärvårdsaktörer och apotek behöver förstå att de kan spela en stor roll med enklare tester eller specifika tester som stöttar den anamnes som läkaren gör.

– Första vårdnivån kommer att vara digital från och med nu. Primärvården och nära vården kommer fortfarande att vara styrande, men mycket kommer att skötas digitalt. Digitala tester och hjälpmedel kan göra första besöket mycket mer kvalificerat.

VirtualLab är distributör till en app som lanseras i höst som kan mäta vitala parametrar såsom, puls, syresättning, blodtryck och andningsfrekvens via patientens mobil innan själva mötet med primärvården. De kommer då att veta mycket mer om dig när du söker vård än vad man gör idag.

– Den första processförändringen är att du med detta hjälpmedel visar vad du har för problem. Själva tiden med sjukvården kommer att vara kortare och mer effektiv och du kommer få hjälp snabbare. Den andra är om man vet att man har en kronisk sjukdom kan man mäta ens värden oftare och att man reagerar när värdena går åt fel håll.

Enkla men effektiva hjälpmedel

Appen Testcard är en produkt som med enkla urintester kan hjälpa många framöver. Har du symtom som liknar urinvägsinfektion kan du med hjälp av den snabbt få hjälp av läkare. Efter det enkla kissprovet och med analys i din mobil kan den utläsa värdet och snabbt koppla dig till en digital vårdgivare för ett besök och ett utskrivet antibiotikarecept.

Det är en trygghet för läkaren att se ett kvalificerat resultat och om patienten har behov av antibiotika, men också att patienten slipper vänta på hjälp.

Initialt kommer det här vara för urinvägsinfektion, men inom den närmsta tiden kommer det tio olika tester, såsom för diabetes och kronisk njursjukdom. Enkla hjälpmedel som, förutom att diagnostisera patienten tydligt och tidigt, kommer att spara in kostnader. Idag står kronikerna för cirka 80 procent av kostnaderna inom vården, så här behövs nya sätt att använda digitala tester.

Next article