Hem » Framtidens sjukhus » Svenskutvecklad teknologi för sårbehandling bidrar till att bromsa antibiotikaresistens
Sponsrad

Bakterier som är resistenta mot antibiotikabehandling är ett av den globala folkhälsans största hot. Att förebygga och behandla sårinfektioner på ett säkert sätt utan att bidra till antimikrobiell resistens är viktigt. Det svenska bolaget ABIGO Medicals teknologi Sorbact®, binder, hämmar och avlägsnar bakterier utan att riskera resistensutveckling och kan bidra till att minska användningen av antibiotika. Teknologin baseras på svensk forskning och utgör ytterligare en viktig pusselbit i arbetet med att förebygga antibiotikaresistens inom sårbehandling. 

Sårinfektioner orsakar inte bara mycket lidande för individen, de kan också vara kostsamma för sjukvården. Infektioner behandlas traditionellt med antibiotika och antimikrobiella sårförband, vars aktiva substanser har till uppgift att döda mikrober i såret. Till skillnad från bakteriedödande förband så avger inte Sorbact® något aktivt ämne och bidrar inte heller till frisläppning av endotoxiner till såret.

Sorbact® är en unik svensk innovation med dokumenterad effekt vid sårbehandling. Vår teknologi avlägsnar bakterier från såret genom att irreversibelt binda dem till förbandets yta. Det minskar den mikrobiella belastningen och underlättar sårläkning.

– Genom att använda förband som förebygger och behandlar sårinfektioner kan man minska användningen av antibiotika vid sårinfektioner. Sorbact® har dubbla användningsområden eftersom förbanden både kan hjälpa till att minska infektionsrisken i rena sår och behandla infekterade sår, säger Fredrik Stenbäcker, vd på ABIGO.

Fredrik Stenbäcker  Vd ABIGO Medical. Foto: ABIGIO

Fredrik Stenbäcker 

Vd ABIGO Medical

Foto: Sanna Lundberg ABIGO 

Alternativt tillvägagångssätt för att förebygga och behandla infektion i sår

ABIGO samarbetar bland annat med den europeiska sårvårdsorganisationen EWMA för att sprida information om hur man kan förändra sin praxis inom sårbehandling för att främja Antimicrobial Stewardship, ett samordnat program som främjar lämplig användning av antimikrobiella medel, förbättrar patientresultaten, minskar mikrobiell resistens och minskar spridningen av infektioner orsakade av multiresistenta organismer.

– Antibiotikaresistens är en global folkhälsoutmaning som definitivt förtjänar mer uppmärksamhet.

WHO uppskattar att antibiotikaresistens årligen orsakar 700 000 dödsfall. År 2050 räknar WHO med att antalet har ökat till 10 miljoner per år.

– Infektioner och sjukdomar som vi hittills kunnat behandla med antibiotika kan i framtiden orsaka fler människors död. Vi vill uppmana alla som arbetar med sårbehandling att arbeta proaktivt mot AMR och att stötta AMS. Sorbact® är ett alternativt tillvägagångssätt för att förebygga och behandla infektion i både akuta och kroniska sår och stöder AMS, säger Fredrik Stenbäcker.

Nästa artikel