Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Framtidens sjukhus är inom räckhåll
Framtidens sjukhus

Framtidens sjukhus är inom räckhåll

Foto: Shutterstock

Vi behöver inte gå över ån efter framtidens sjukhus. Det räcker att ta klivet över tröskeln.

Åtminstone om vi bestämmer oss för att nyttja lösningarna, kunskapen och den unika kompetens som redan finns till hands. 

Innanför dörren till framtidens sjukhus levereras kvalitativ vård trots hårda knackningar från omvärldens störningar: klimatförändringar, pandemier och stundande energikriser. Sjukhuset står stadigt i stormen, motståndskraftigt och anpassningsbart. 

Felicia Hedetoft

Head of Communications, NCSH

Foto: Privat

Och detta är ingen tillfällighet. Fossila bränslen har strategiskt fasats ut och engångsartiklar har blivit cirkulära. Avloppsvattnet renas från läkemedelsrester, överskottsvärmen och kylan tas om hand, all rengöring är kemikaliefri, automation besparar anställda från tunga lyft och monotona uppgifter, och befintliga tillgångar av utrustning delas samt optimeras.  

Brist på samverkan

Men medan vi står kvar på andra sidan tröskeln stämplar vi gärna framtidens sjukhus som en önskedröm. Sanningen kan då vara upplyftande: Det finns mycket att göra för att förverkliga drömmen. 

Varför väljer vi då att gå över ån efter vatten eller, som i detta fall, efter framtidens sjukhus?

Anledningen är sannolikt inte bristen på innovation. Gröna hälso- och sjukvårdsprodukter och tjänster finns på marknaden och har hjälpt Sverige att bygga upp ett gott internationellt renommé. Våra sjukhusbyggnader associeras med plusenergi, snökyla och luftgasreningsteknik. Inte minst den europeiska energikrisen har triggat intresset för hur svenska sjukhus i snitt kan använda betydligt mindre energi per kvadratmeter. 

Daniel Eriksson

Founder & CEO, NCSH

Foto: Privat

Det är nog snarare bristen på samverkan som hindrar oss från att se vattnet i ån.

Hållbara sjukhus för framtiden

I Sverige har vi en tendens att luta oss tillbaka på ingrodda stuprör och slentrianfinansierade satsningar. Många möjligheter förblir tämligen okända på hemmaplan och strategier för att bemöta omgivningen övervägande reaktiva. Att dessutom addera intern konkurrens i smeten förlamar vår förmåga att se helheten: hur gränsöverskridande beslut kan föra oss framåt. 

Gröna, hållbara sjukhus kan bidra med samhällsnytta, exportintäkter och nya arbetstillfällen.

Den som tvivlar kan se till det tvärsektoriella nätverk som Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) har byggt upp sedan 2015. Nätverket tillgängliggör befintliga lösningar och bästa praxis från Norden, med samarbetsmodell à la multi-intressent-dialog. 

Att använda vattnet mitt framför näsan borde vara Sveriges strategi. Framtidens sjukhus är inom räckhåll och kunderna står redo: Hållbar sjukvård kan bli vår nästa stora exportindustri. För att detta ska lyckas krävs partnerskap, samsyn och framför allt, vilja. 

Next article