Hem » Folkhälsa » Verktyg för ökad patientsäkerhet
Sponsrad

Patienter med misstänkt sepsis och andra livshotande komplikationer bör fångas upp av vården innan sjukdomsförloppet går åt fel håll. Det är därför oerhört viktigt att mäta patientens vitala värden på ett standardiserat sätt och i ett tidigt skede. Med hjälp av tidig diagnostisering får vården möjlighet att bättre ta hand om de dryga 50 000 som drabbas av sepsis varje år. För patienten skapar det en trygg och säker vård och ökar även effektiviteten i hela vårdkedjan.

Vi vet att en tidig diagnos och behandling av sepsis kan rädda många liv i Sverige varje år och vi är mycket glada över att samarbeta med Baxter, säger Ulrika Knutsson grundare och kommunikationschef för Sepsisfondens Insamlingsstiftelse i Sverige.

Omhändertagandet av patienter med sepsis varierar i landet, exempelvis avseende identifiering och tidig behandling. Detta är bakgrunden till ”Personcentrerat och Sammanhållet Vårdförlopp Sepsis”, som tagits fram av Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård samt Sveriges Regioner i Samverkan, med syfte att få en säkrare och mer jämlik sepsisvård i hela landet. Vårdförloppet har fokus på vuxna patienter som kommer till en akutmottagning och uppvisar tecken på allvarlig sepsis baserat på de triagesystem som används idag.

Rätt insats i tid

På Capio S:t Görans sjukhus har man ökat patientsäkerheten och undviker dubbelarbete genom att patienter som kommer in får sina vitala värden mätta regelbundet på ett standardiserat sätt genom Connex Spot Monitor. Patientens tillstånd bedöms utifrån andningsfrekvens, syremättnad, puls, blodtryck, kroppstemperatur och medvetandegrad. Monitorn har en trådlös koppling för automatisk överföring av patientdata till de stora journalsystemen som TakeCare, Cambio Cosmic och Cerner, vilket innebär att vårdpersonalen får återkoppling på en gång. Till exempel får de en uppmaning om att tillkalla akutläkare. Automatisk registrering och överföring av mätvärden till Cambio Cosmic har reducerat den tid det tar per registrering med 52 procent. 

Räddar liv genom att minimera fel

Sedan 2021 har nya riktlinjer för diagnos och uppföljning av sepsis införts i Sverige. Med hjälp av en förbättrad handläggning av patienters tillstånd är målet att morbiditeten och eventuellt mortaliteten ska minska i patientgruppen. För att uppnå detta behöver vården införa de rutiner
som föreslås.

Det är mycket positivt för patienter och vårdgivare att ett sammanhållande vårdförlopp har kommit på plats för att få en mer effektiv och jämlik vård av patienter med sepsis i Sverige.

Adam Linder

Målet med vårdförloppet är även att en större andel patienter med risk att hamna i sepsis ska upptäckas tidigt och få adekvat undersökning, behandling och monitorering, säger Adam Linder, docent och överläkare, Universitetssjukhuset i Lund.

Nästa artikel