Hem » Folkhälsa » Psykisk ohälsa: Ett problem för ungas framtid
Folkhälsa

Psykisk ohälsa: Ett problem för ungas framtid

psykisk ohälsa
psykisk ohälsa
Foto: Shutterstock

Psykisk ohälsa är ett av Sveriges största samhällsproblem. Över hälften av alla unga uppger att de besväras av psykiska problem och bland unga vuxna utgör självmord vart tredje dödsfall.  Klas Bergling, som själv förlorade sin son Tim för några år sedan, förespråkar idag tidiga förebyggande åtgärder inom skola och vård för barn och ungas psykiska välmående.  

Tim Bergling, känd som artisten Avicii, begick självmord år 2018. Vi fick många brev från föräldrar, syskon och vänner som mött samma öde och när vi började studera frågorna kring ungas psykiska hälsa förstod vi att det finns många problem. Den kunskapen ledde oss till att starta Tim Bergling Foundation med målet att minska psykisk ohälsa och självmord samt stigmat som omger frågorna. Målgruppen är barn, unga och unga vuxna. 

–Det är en oerhört tung situation att vara anhörig till någon som mår psykiskt dåligt, man kan inte hantera en sådan situation själv och behöver professionell hjälp. Därför är det viktigt att det finns tillgängligt stöd för barn och föräldrar för att komma vidare och ju tidigare man får hjälp desto bättre. 

Exempel på projekt för ungas välmående och psykiska hälsa 

Tim Bergling Foundation samarbetar med Linnéuniversitetoch Stiftelsen Signatur med ca 470 skolor runtom i landet. Genom projektet Make Music Matter – For a Better Day får eleverna möjlighet att uttrycka sig själva musikaliskt, producera sin egen musik och få kontakt med sina kreativa sidor därigenom också ökad självkänsla.  

–Skolan är i detta avseende mycket viktig, barn och unga tillbringar mer vaken tid där än i hemmet. Vi borde göra psykisk hälsa till ett obligatoriskt läroämne för att öppna dialogen och ge unga ett verktyg för att bättre hantera livets utmaningar, det är bevisat att ökad kunskap om psykiska hälsa även ökar möjligheterna att själv förstå och hantera de vardagliga problem som vi alla utsätts för. Troligtvis skulle vi också på sikt se en positiv utveckling av ungas välmående och framtidstro.  

Klas Bergling

Grundare, Tim Bergling Foundation

Foto: Privat

Barn och ungas framtid 

I år startar stiftelsen dessutom ett nytt projekt tillsammans med Rädda Barnen som går ut på att bygga musikstudior i förorter runtom i Sverige. Tanken är att erbjuda unga en meningsfull fritid och möjlighet till personlig utveckling. 

Klas Bergling betonar vikten av att samhället kan erbjuda hjälp till unga i god tid, utan långa väntetider för att undvika psykiska problem som kan leda till psykisk ohälsa. 

–Vi måste tänka om när det gäller vård, skola och omsorg. Det är dags att börja jobba mer förebyggande och att ta tag i frågan om barnens psykiska välbefinnande på allvar, för barnen är ju vår framtid.

Nästa artikel