Skip to main content
Hem » Folkhälsa » En god och jämlik hälsa gynnar samhällsutvecklingen
Folkhälsa

En god och jämlik hälsa gynnar samhällsutvecklingen

hälsa
hälsa
Foto: Shutterstock

För oss som enskilda individer är hälsan någonting av det absolut viktigaste i livet. Med en god hälsa kan var och en komma till sin rätt i samhället. Det är därför som vi på Folkhälsomyndigheten brukar tala om att en god och jämlik hälsa i hela befolkningen bidrar till att samhället utvecklas.

Karin Tegmark Wisell

Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Foto: Lena Katarina Johansson

Det kostar betydligt mindre att förebygga sjukdomar jämfört med att behandla dem när de väl är ett faktum, både räknat i kronor och i mänskligt lidande. En person som kanske slipper smärtproblem och förtätade kranskärl tack vare sund och varierad mat, rökstopp och fysisk aktivitet besparar sig både vårdbesök och läkemedelsanvändning.

Det är lätt att tänka att en god hälsa är individens eget ansvar. Det är så det ibland framställs, i livsstilsprogram och i tidningarnas hälsospalter. Och visst har vi ett individuellt ansvar för de val vi gör i vardagen, men vi har också utifrån livsvillkoren väldigt olika möjligheter att anpassa våra levnadsvanor.

Det finns socioekonomiska skillnader både sett till insjuknande och död i kroniska icke smittsamma sjukdomar – och även i smittsamma sjukdomar vilket inte minst pandemin med covid-19 har visat. Men det finns också stora möjligheter att förebygga flera av dessa sjukdomar genom förbättrade livsvillkor och levnadsförhållanden och genom att främja hälsosamma levnadsvanor i hela befolkningen. Det förebyggande och främjande folkhälsoarbetet kopplar därför tydligt an till både jämlik hälsa och det folkhälsopolitiska ramverket.

Levnadsvanor som mat, sömn och fysisk aktivitet hänger ihop med hjärt-kärlsjukdomar, cancer och psykisk hälsa. Insatser som gynnar folkhälsan behöver kompensera för de olika förutsättningar vi har som individer. En god hälsa i hela befolkningen kräver ett långsiktigt strategiskt arbete inom flera områden med särskilda insatser för de grupper som löper den största risken för ohälsa. Det är inget som någon enskild regering, myndighet eller sjukvård kan åstadkomma på egen hand, eller vi själva som individer. Det kräver samarbete, uthållighet och medvetenhet i hela samhället.

Målet med den svenska folkhälsopolitiken, antaget av en enig riksdag, är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är ett ambitiöst mål, och ett mål som samhället gemensamt behöver realisera. Det är ett mål som vi alla gynnas av. Det är en förutsättning för ett uthålligt och motståndskraftigt samhälle som fortsätter att utvecklas.

Next article