Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Alkohol i fosterlivet ger konsekvenser i vuxenlivet
Sponsrad

Alkohol kan orsaka skador på fosterhjärnan. Alkoholskador upptäcks sällan och de drabbade barnen får inte rätt diagnos, vilket i förlängningen kan leda till psykisk ohälsa hos den vuxne. 

Att födas med alkoholskador är som att födas med en livslång baksmälla, säger Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen. Skadorna kan bli bestående under hela individens liv. 

Katarina Wittgard

Grundare, FAS-föreningen

Foto: Else Henriksson

FAS, fetalt alkoholsyndrom, är den allvarligaste formen av alkoholskador, men i de flesta fall är skadorna mindre uttalade och går under paraplybeteckningen FASD. Man uppskattar att minst ett barn av 100 drabbas.

Alkoholexponering under fostertiden kan bland annat leda till:
  • Prematur födsel/dålig tillväxt 
  • Överkänslighet för intryck  
  • Koncentrationssvårigheter 
  • Inlärningsproblem 

– Inom barnhälsovård, socialtjänst och skola känner man oftast inte till alkoholskador och hur de yttrar sig. De flesta drabbade får därför aldrig någon förklaring till sina svårigheter, berättar Katarina, som mött många familjer som kämpat för att få rätt hjälp och stöd.

Utagerande beteende, hyperaktivitet och oförmåga att tolka andra människor gör att skolgången ofta är kantad av problem. En del symtom påminner om ADHD och därför får många barn enbart en ADHD-diagnos, vilket inte täcker in hela problematiken. 

– Följden blir att barnet inte får tillräckliga insatser, förklarar Katarina. I brist på andra förklaringar skylls problemen ofta på dåliga hemförhållanden.

I Sverige föds årligen minst 1000 barn där fosterhjärnans utveckling har påverkats av alkohol. Utan rätt stöd är risken stor att drabbas av psykisk ohälsa och utanförskap i vuxen ålder. 

Vanliga problem i vuxen ålder:
  • Depression 
  • Sömnrubbningar
  • Fysiska hälsoproblem

Katarina Wittgard är tydlig med att mer kunskap behövs om alkoholens skadeverkningar för det ofödda barnet och vilka konsekvenserna kan bli för de drabbade. 

– Ökad kunskap behövs både för att förebygga att barn föds med alkoholskador och för att de som redan är drabbade ska få rätt stöd och hjälp. Vi i FAS-föreningen arbetar aktivt för att öka kunskapen.

Next article